ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

แบบฟอร์มข้อเสนอแนะเรื่องการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์โดยผู้พิการ

แจ้งอุปสรรคการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์โดยผู้พิการ

แจ้งอุปสรรคการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์โดยผู้พิการ

ที่นี่ ท่านสามารถแจ้งข้อบกพร่องในการดำเนินการรับรองการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์โดยผู้พิการได้

กรุณาใช้แบฟอร์บมติดต่อด้านล่าง

กรอกรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของท่านและคำอธิบายโดยละเอียดของอุปสรรคการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์โดยผู้พิการในแบบฟอร์มติดต่อด้านล่างนี้ แบบฟอร์มจะแนบที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ท่านพบปัญหามาด้วยโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถรายงานอุปสรรคการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์โดยผู้พิการผ่านทางโทรศัพท์ภาษามือได้อีกด้วย โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่นี่ (ภาษาเยอรมัน) ทั้งนี้ โทรศัพท์ภาษามือจะเป็นภาษาเยอรมันเท่านั้น

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล*
ไปด้านบน