ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ 

ภาพกราฟฟิตี้บนผนังด้านนอกสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ

0 องศาเซลเซียส

Berlin

© dwd.de

เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูต

Botschafterkonferenz

ปีนี้ประเทศเยอรมนีและประเทศไทยเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 160 ปี ถือเป็นโอกาสอันดีในการแบ่งปันเรื่องราวความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างคนไทยกับคนเยอรมันในหลาย ๆ แง่มุม ติดตามเราได้ที่ #160TG

เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูต

เวลาเปิดทำการของสถานทูต

คำนำหน้าชื่อ ยศ ตำแหน่ง

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ

หัวหน้า

เอกอัครราชทูต เกออร์ค ชมิดท์

จังหวัด

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์:

+66 2 287 9000

โทรสาร:

+66 2 285 6232

ข้อมูลเพิ่มเติ่มที่นี่ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่

เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้, กรุงเทพฯ  10120

เวลาทำการ

หน่วยงาน

แผนกวีซ่า
FAX: +66 2 285 62 32

เว็บไซต์

http://www.bangkok.diplo.de

ติดต่อสถานทูต

ลิงก์ที่น่าสนใจ   

สื่อสังคม

ไปด้านบน