ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

วีซ่าและการเดินทาง 

ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประเทศเยอรมนีได้จัดประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูง  โปรดศึกษาข้อปฏิบัติในการแสดงหลักฐานและการกักตัวเมื่อเดินทางเข้าประเทศ รวมถึงข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่

 สถาบันโรเบิร์ต-ค็อค (Robert-Koch-Institut) ได้จัดประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าประเทศผ่านเว็บไซต์ https://www.einreiseanmeldung.de และมีผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19ที่เป็นลบก่อนการเข้าประเทศ และต้องกักตัวภายในที่พักเป็นเวลา 10 วันเมื่อเดินทางมาถึงแล้ว

 การกักตัวและการตรวจหาเชื้อไม่มีความจำเป็น หากสามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ครบถ้วน (ที่ได้รับการรับรอง) หรือหลักฐานการหายป่วยด้วยเชื้อไวรัสโควิด-19  

การกักตัวจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการแสดงผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19ที่เป็นลบ ซึ่งสามารถทำการตรวจได้อย่างเร็วที่สุดหลังจากวันที่ 5 ของการกักตัว

โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่:

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีจากประเทศไทยได้ในหน้าคำถามที่พบบ่อยจากเว็บไซด์ของกระทรวงมหาดไทยภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษที่ www.bmi.bund.deการตัดสินใจให้บุคคลเข้าประเทศเยอรมนีหรือไม่ในแต่ละกรณีนั้นจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ทางสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยไม่มีอำนาจใดๆในกรณีนี้ทั้งสิ้น

ในหน้าคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19จากเว็บไซด์ของกระทรวงมหาดไทย ท่านจะพบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศของผู้ที่ได้รับวัคซีน คู่รักที่ยังไม่แต่งงาน สมาชิกในครอบครัว และอื่นๆ: www.bmi.bund.de 

โปรดทราบว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติก็ต่อเมื่อผู้ยื่นขอวีซ่าอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นให้เดินทางเข้าประเทศได้ตามข้อจำกัดการเข้าประเทศ มิฉะนั้นจะไม่แนะนำให้ยื่นขอวีซ่า

ในการยื่นวีซ่าต้องแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติดังต่อไปนี้เพื่อใช้ในการยืนยัน

 • ก่อนที่ท่านจะเข้าประเทศ ท่านต้องลงทะเบียนเข้าประเทศผ่านเว็บไซต์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ www.einreiseanmeldung.de  และนำเอกสารยืนยันการลงทะเบียนยื่นให้กับผู้ให้บริการคมนาคม (สายการบิน) หรือตำรวจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bundespolizei) ตรวจสอบ เมื่อเดินทางเข้าประเทศ

 • ผู้ที่เดินทางเข้ามาทางเครื่องบินยังคงต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบถ้วน หรือ ผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นลบก่อนขึ้นเครื่องไม่ว่าท่านจะมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่

 • หากท่านเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงในช่วงระยะเวลา 10 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศ เมื่อเดินทางมาถึงประเทศเยอรมนีท่านจะต้องตรงไปยังบ้านหรือที่พักอื่นที่เหมาะสมในทันทีโดยไม่แวะพักที่ใด และต้องทำการกักตัวเองอยู่ในที่พักเป็นเวลา 10 วัน (Quarantine) ในกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้าประเทศผ่านเว็บไซต์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยยื่นหลักฐานในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว หรือหลักฐานรักษาหายจากการป่วยด้วยเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นลบ การกักกันตัวจะสิ้นสุดลงก่อนกำหนด

บุคคลที่มีความจำเป็นที่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้คือ?

บุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่มีความจำเป็นที่สามารถเดินทางเข้าประเทศเยอรมันได้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ตามข้อบังคับด้านหนังสือเดินทาง และวีซ่าในกรณีดังต่อไปนี้

 • เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ นักวิจัยด้านสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ
 • แรงงานที่มีทักษะและลูกจ้างที่มีความสามารถสูงซึ่งมีความจำเป็นต้องมาทำงานงานจากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ และไม่สามารถเลื่อนงานหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศได้
 • เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้า และเจ้าหน้าที่ขนส่งอื่นๆ
 • แรงงานที่ต้องทำงานตามฤดูกาลด้านเกษตรกรรม
 • เจ้าหน้าที่บนเรือที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางไปยังท่าเรือหรือสนามบินที่ต้องออกเรือเพื่อกลับไปยังประเทศที่สาม
 • นักศึกษาต่างชาติที่ไม่สามารถเรียนจากต่างประเทศได้ ทั้งนี้ยังรวมถึงการฝึกอบรม และพลเมืองประเทศที่สามที่เดินเข้าเยอรมันเพื่อศึกษาเพิ่มเติม หากการฝึกอบรมและการศึกษาเพิ่มเติมไม่สามารถเรียนจากต่างประเทศได้
 • สมาชิกครอบครัวชาวต่างชาติที่ติดตามมาพำนักกับครอบครัว และมาเยี่ยมเยียนเนื่องด้วยเหตุผลจำเป็นทางครอบครัว
 • บุคคลที่ต้องการการคุ้มครองระหว่างประเทศหรือการคุ้มครองด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมอื่นๆ ทั้งนี้ยังรวมถึงผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์
 • เจ้าหน้าที่ทางการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ทางการทหาร ผู้ที่ทำงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

หมายเหตุ การเดินทางเข้าเยอรมันเพื่อชมการแสดง (ชมการแข่งขันกีฬา) ไม่ใช่เหตุจำเป็นที่สามารถเดินทางเข้าประเทศเยอรมันได้

กรณีใดหมายถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว?

สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว โดยพื้นฐานสามารถเดินทางจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรปเข้าประเทศเยอรมนีได้อีกครั้งนับตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564

เงื่อนไขคือ ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี ต้องได้รับวัคซีนจนถึงโดสสุดท้าย ที่ทำให้การฉีดวัคซีนครบถ้วน (สำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันแล้ว: บูสเตอร์โดส) โดยต้องผ่านระยะเวลาการฉีดวัคซีนโดสสุดท้ายมาอย่างน้อย 14 วัน และเป็นวัคซีนดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อวัคซีน
รายชื่อวัคซีน © Paul-Ehrlich-Insitut

ผู้ที่รับได้การฉีดวัคซีนแล้วนี้ สามารถเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีได้ทุกจุดประสงค์การเดินทางที่ได้รับอนุญาต และจากทุกประเทศที่ถึงแม้จะไม่อยู่ในรายชื่อประเทศปลอดภัยก็ตาม

ในการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี จะต้องยื่นหลักฐานการฉีดวัคซีนแบบดิจิตอลของ EU หรือหลักฐานการฉีดวัคซีนที่เทียบเท่า เป็นภาษาเยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี หรือสเปน โดยในเอกสารต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับวัคซีน (อย่างน้อย ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด)
 • วันที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวนที่ได้รับการฉีดวัคซีน
 • ชื่อวัคซีน
 • ชื่อโรคที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
 • ชื่อ และที่อยู่ของสถาบันหรือผู้ที่รับผิดชอบจัดการฉีดวัคซีน
 • หนังสือรับรองในรูปแบบกระดาษหรือออนไลน์ที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่โดยผู้ที่รับผิดชอบจัดการฉีดวัคซีน หากการลงลายเซ็นหรือตราประทับดังกล่าวไม่สามารถทำได้ เนื่องด้วยเหตุผลด้านการบริหาร หนังสือรับรองต้องออกโดยสถาบัน หรือผู้รับผิดชอบด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยเฉพาะต้องมีการประทับตราหรือมีสัญลักษณ์ของทางรัฐที่ชัดเจน

เนื่องด้วยสถานการณ์การพิเศษของการฉีดวัคซีนในผู้เยาว์ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับอนุญาตให้เดินทางติดตามผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว แม้ว่าผู้เยาว์จะยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็ตาม

หมายเหตุสำคัญในการเดินทางกลับประเทศไทย

ในการเดินทางมายังประเทศไทยท่านสามารถเดินทางกลับ ได้ เป็นปกติ 
ในการเดินทางเข้านั้นท่านต้องมีเอกสารการอนุญาตเป็นพิเศษ อย่างเช่น หนังสือรับรองว่าให้เดินทางเข้าได้ (COE) โดยสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทางออนไลน์จากเว็บไซต์ของหน่วยงานไทยที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ                                                                                                                                                                        

ผู้ที่เดินทางเข้ามาทุกท่านหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว จำเป็นต้องทำการกักกันเฝ้าระวังโรคอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐกำหนดให้ (โดยส่วนมากจะเป็นโรงแรม) และต้องทำการทดสอบตรวจหาโควิดหลายครั้ง รายชื่อโรงแรมที่เป็นสถานที่ที่รัฐกำหนดให้นั้นปรากฏอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของสถานทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน โดยต้องแสดงหลักฐานการจองโรงแรมที่รัฐกำหนดให้ก่อนเดินทางเข้าประเทศ

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคำแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทยนั้นท่านสามารถหาข้อมูลได้ที่ คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง และความปลอดภัยของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับประเทศประเทศไทย

ข้อพึงระวัง ท่านต้องเดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเกนก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
หลังจากที่ท่านเดินทางถึงประเทศเยอรมนีแล้ว ท่านต้องทำการติดต่อกับสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยโดยด่วน

 • การจองนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับการพำนักระยะยาว national visa (ทุกวัตถุประสงค์) ให้ดำเนินการผ่านระบบการนัดหมาย
 • การจองนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกน (ทุกวัตถุประสงค์) ให้จองกับศูนย์รับคำร้อง VFS
 • สมาชิกในครอบครัวของชาวเยอรมัน (คู่สมรส บิดาหรือมารดาของบุตรชาวเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) และสมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติของประเทศในสังกัดสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป สามารถทำการนัดหมายเพื่อมายื่นคำร้องขอวีซ่าโดยตรงที่สถานทูตได้ในระบบนัดหมาย

การทำหนังสือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ (Verpflichtungserklärung) ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าทางอีเมล: visa@bangk.diplo.de

เนื่องจากสถานทูตได้รับการสอบถามเข้ามาจำนวนมากและอาจทำให้ต้องรอนาน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

ก่อนการเดินทาง สถานทูตขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อมูลที่เว็บไซด์ของตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี (“Corona Virus FAQ”) หรือโทรศัพท์สอบถามไปที่สายด่วนตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี (Bundespolizei) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ปัจจุบัน ว่าท่านจะสามารถเดินทางเข้าได้หรือไม่:เว็บไซด์ตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี www.bundespolizei.de
สายด่วนตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี: +49 (0) 331 97997 0

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อภูมิภาคหรือประเทศที่จัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ที่เว็บไซด์ของสถาบัน Robert-Koch-Institut (ฉบับภาษาอังกฤษ): Information on the designation of international risk areas

 


ไปด้านบน