ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

เวลาเปิดทำการของสถานทูต

บทความ

เวลาเปิดทำการ และวันหยุดของสถานทูตเยอรมัน

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ

เวลาเปิดทำการของสถานทูต: จันทร์ –ศุกร์  ระหว่าง 8.30 –11.30 น.

นัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

สามารถนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าทางออนไลน์ได้แล้ว

สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สามารถทำการนัดหมายได้แล้ว ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบต่อการยื่นคำร้องวีซ่าที่สถานกงสุล กิตติมศักดิ์ที่ภูเก็ตและเชียงใหม่
นัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

วันหยุดของสถานทูตเยอรมัน

สถานทูตจะปิดทำการในวันหยุดตามประเพณีของไทยและเยอรมัน

โปรดรำลึกด้วยว่าท่านจะต้องเสียเวลารอนานกว่าปกติถ้ามาติดต่อกับสถานทูตในวันเปิดทำการวันแรกหลังวันหยุดตามประเพณีเหล่านั้น หรือในเวลาใกล้ปิดทำการของแต่ละวันเนื่องจากมักจะมีจำนวนผู้มาติดต่อที่สถานทูตคับคั่งในช่วงเวลาดังกล่าว

วันหยุดของสถานทูตเยอรมัน พ.ศ. 2562

1 ม.ค.
วันขึ้นปีใหม่
12 เม.ย.
วันสงกรานต์
15 เม.ย.
วันสงกรานต์
19 เม.ย..
วันพระเยซูสิ้นพระชนม์
22 เม.ย.
วันอีสเตอร์
6 พ.ค.
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย
10 มิ.ย.
วันพระจิตต์
29 ก.ค.
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วันหยุดชดเชย)
13 ส.ค. 
วันหยุดชดเชย วันแม่แห่งชาติ
3 ต.ค.
วันรวมชาติเยอรมัน
5 ธ.ค
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9), วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
24 ธ.ค.
วันคริสต์มาส
25 ธ.ค. 
วันคริสต์มาสวันแรก
26 ธ.ค.
วันคริสต์มาสวันที่สอง
31 ธ.ค. 
วันสิ้นปี


ที่อยู่ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ

คำนำหน้าชื่อ ยศ ตำแหน่ง

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ

หัวหน้า

เอกอัครราชทูต เกออร์ค ชมิดท์

จังหวัด

กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์

10120

โทรศัพท์:

+66 2 287 90 00

โทรสาร:

+66 2 287 17 76

ที่อยู่

เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้, กรุงเทพฯ  10120

เวลาทำการ

จันทร์ –ศุกร์  ระหว่าง 8.30 –11.30 น.

เขตกงสุล

ประเทศไทย

หน่วยงาน

แผนกวีซ่า
FAX: +66 2 285 62 32

เว็บไซต์

http://www.bangkok.diplo.de

ติดต่อสถานทูต

ไปด้านบน