ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

การรับรองสำเนาเอกสาร

การรับรองสำเนาเอกสาร

การรับรองสำเนาเอกสาร, © Photothek.de

บทความ

การรับรองสำเนาเอกสารที่สถานทูตเยอรมัน จำเป็นต้องแสดงเอกสารตัวจริงต้นฉบับหรือสำเนาที่ผ่านการรับรองจากหน่วยราชการเยอรมันแล้ว

ในการรับรองโปรดแสดงสำเนาเอกสารตามจำนวนที่ท่านต้องการ ยื่นพร้อมเอกสารตัวจริงต้นฉบับหรือสำเนาที่ผ่านการรับรองจากหน่วยราชการเยอรมัน

ตามปกติการรับรองสำเนาเอกสารจะใช้เวลาไม่นาน   ท่านสามารถรอรับเอกสารคืนได้ภายในวันเดียว

ในการรับรองสำเนาจากต้นฉบับตัวอักษรลาตินจำนวนไม่เกิน 10 หน้า คิดค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 10 ยูโร หน้าต่อไปหน้าละ 1 ยูโร  หากเอกสารที่ไม่ใช่ตัวอักษรลาตินจำนวนไม่เกิน 10 หน้า ค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 15 ยูโร หน้าต่อไปเป็นเงินหน้าละ 1,50 ยูโร โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดและเงินบาทตามอัตราการแลกเปลี่ยนของสถานทูต


ไปด้านบน