ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

การรับรองสำเนาเอกสาร

การรับรองสำเนาเอกสาร

การรับรองสำเนาเอกสาร, © Photothek.de

บทความ

การรับรองสำเนาเอกสาร จำเป็นต้องแสดงเอกสารตัวจริงต้นฉบับหรือสำเนาที่ผ่านการรับรองจากหน่วยราชการเยอรมัน

การรับรองสำเนาเอกสารใช้เวลาไม่นาน หลังจากยื่นท่านสามารถรอเพื่อรับเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องคืนได้เลย

ค่าธรรมเนียมในการรับรองสำเนาเอกสารเป็นเงินฉบับละ 24,59 ยูโร กรุณาชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดและเงินบาทตามอัตราการแลกเปลี่ยนของสถานทูตฯ

การนัดหมาย


ไปด้านบน