Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

สถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานในสถานทูตฯ

บทความ

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานในสถานทูตฯ

เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูต
ตั้งแต่ สิงหาคม 2015 นาย เพเทอร์ พรือเกล ตำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงเทพฯ© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ
เอกอัครราชทูต เพเทอร์ พรือเกล
เอกอัครราชทูตเป็นผู้แทนสูงสุดของประเทศเยอรมนีในประเทศไทย มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเยอรมนี และไทยในทุกด้าน รวมถึงการติดต่อสัมพันธ์กับคณะผู้แทนระดับสูงด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมและสื่อต่างๆ อีกด้วย ตั้งแต่ สิงหาคม ค.ศ. 2015 นาย เพเทอร์ พรือเกล ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงเทพฯ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในกรุงเทพฯ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในกรุงเทพฯ© colourbox
แผนกการเมือง
แผนกการเมืองมีหน้าที่สังเกตการณ์และวิเคราะห์สถานการณ์ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศเยอรมนีและประเทศไทย การเมืองภายในและภายนอกประเทศของไทย รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองของรัฐบาลเยอรมนีต่อรัฐบาลไทย รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของเยอรมันให้แก่รัฐบาลเยอรมนี
เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรี สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรี สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ
แผนกเศรษฐกิจ
แผนกเศรษฐกิจรับผิดชอบการส่งเสริมและดูแลความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเยอรมัน-ไทย มีภารกิจหลักคือการสนับสนุนเศรษฐกิจและการลงทุนในเยอรมนี ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐบาล สมาคมและบริษัทต่างๆ ของทั้งสองประเทศ แผนกเศรษฐกิจยังทำหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าของเยอรมนีและไทย โดยทำงานร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทยอย่างใกล้ชิด
หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์© colourbox

แผนกประชาสัมพันธ์
แผนกประชาสัมพันธ์แผนกประชาสัมพันธ์มีหน้าที่สังเกตการณ์ วิเคราะห์และประเมินข่าวสารในสื่อต่างๆ ของประเทศไทย ติดต่อประสานงานกับนักข่าวและสื่อต่างๆ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์มีฐานะเป็นโฆษกของสถานทูตฯ ทำหน้าที่รับผิดชอบภาพลักษณ์ของประเทศเยอรมนีในสายตาชาวไทย หรือ “งานประชาสัมพันธ์ด้านการเมือง” เพื่อให้ชาวไทยเข้าใจประเทศเยอรมันได้ครอบคลุมและตรงกับความเป็นจริง แผนกประชาสัมพันธ์ยังทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองในเยอรมนีอีกด้วย
หนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทางเยอรมัน© picture alliance / Arco Images

แผนกกฏหมายและกงสุล
แผนกกฎหมายและกงสุขทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและแนะนำด้านกฎหมายและสิทธิต่างๆ แก่ผู้มีสัญชาติเยอรมันที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวหรือถาวรการออกใบอนุญาตทำงานจะอยู่ภายใต้กฎหมายกงสุลและกฎระเบียบทางกฎหมายอื่นๆ ของเยอรมันรวมทั้งข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศเจ้าบ้าน ผู้ถือสัญชาติไทยสามารถขอคำแนะนำด้านกฎหมายและกงสุลได้เช่น ในการยื่นขอวีซ่าในแผนกกฎหมายและกงสุลยังมี สำนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานตำรวจแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (BKA) ทำหน้าที่เสริมสร้างและกระชับความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทย โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่เยอรมันโดยร่วมมือของฝ่ายไทย และประสานงานติดต่อเจ้าหน้าที่กฎหมายของเยอรมันให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทย
สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย
สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ
แผนกวัฒนธรรมแผนกวัฒนธรรมมีหน้าที่กำหนดนโยบายและดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและการศึกษาของรัฐบาลเยอรมันในประเทศไทย ช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านโปรแกรมการศึกษาและภาษา เช่น ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี นอกจากนี้แผนกวัฒนธรรมยังทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรเยอรมันในประเทศไทยเช่น สถาบันเกอเธ่หรือองค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการของเยอรมนี (DAAD) ซึ่งมีหน้าที่ในการสนับสนุนการศึกษาต่อในเยอรมนีโดยตรง
สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ
ตั้งแต่ช่วงปี 2503 สถานทูตเยอรมันได้ย้ายที่ทำการมายังถนนสาทร สถานทูตเยอรมันประกอบด้วยอาคารดังนี้ คือ อาคารที่ทำการสามชั้น อาคารแผนกกฏหมายและกงสุล และทำเนียบเอกอัครราชทูต© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ
แผนกธุรการ
แผนกธุรการมีหน้าที่บริหารจัดการงานธุรการต่างๆ ในสถานทูต เช่น การรับสมัครเจ้าหน้าที่ในสถานทูต การติดตั้งระบบต่างๆ ในสถานทูต งานบำรุงรักษาอาคารและดูแลความปลอดภัยในบริเวณสถานทูต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ของเยอรมัน นาง Ursula von der Leyen
นาง Ursula von der Leyen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ของเยอรมัน© Bernd Settnik/dpa
คณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
คณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารมีหน้าที่รายงานสถานการณ์ด้านการทหารในประเทศเจ้าบ้านต่อรัฐบาลเยอรมัน อีกทั้งยังทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีและประเทศไทย
ไปด้านบน