ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์ข้อมูล

บทความ

ท่านสามารถอ่านลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทย การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ และแหล่งที่ปรึกษาที่น่าสนใจสำหรับแนวทางธุรกิจของท่านในประเทศไทยได้ ดังนี้

สถาบันส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของเยอรมัน

องค์กรส่งเสริมการค้าและการลงทุนของเยอรมัน​​​​​​​

กระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

ความร่วมมือส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของเยอรมันในประเทศไทย

หอการค้าเยอรมัน-ไทย (German-Thai Chamber of Commerce GTCC)

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

คณะจากสหภาพยุโรปในประเทศไทย

องค์กรยุโรปเพื่อธุรกิจและการค้า

หน่วยงานราชการและองค์กรไทย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรมการค้าต่างประเทศ

กรมศุลกากร

หอการค้าไทย

ข้อมูลและรายละเอียด

ข้อมูลเศรษฐกิจประเทศไทยของกระทรวงการต่างประเทศ

การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ

การส่งออกเยอรมัน

สถิติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ประเทศไทย)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ไปด้านบน