ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

การรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง

บทความ

โดยทั่วไป  เอกสารฉบับภาษาไทยจะเป็นที่ยอมรับของหน่วยราชการหรือศาลเยอรมัน เมื่อได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าเป็นเอกสารที่ออกให้จริง  ไม่ปลอมแปลง
ตามระเบียบปฏิบัติเอกสารที่ออกโดยหน่วยราชการในประเทศไทยที่จะนำไปใช้ติดต่อหน่วยราชการที่เยอรมนีจะต้องผ่านการรับรองไม่ปลอมแปลงจากสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ
ตามสภาพการณ์ปัจจุบันสถานทูตฯ  เปิดรับคำร้องขอตรวจสอบเอกสารโดยต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า จองคิวออนไลน์
การติดต่อขอยื่นคำร้องด้วยตนเองจะต้องมีการการนัดหมายล่วงหน้า (จองคิวออนไลน์) ผ่านลิงค์ Legalisation เท่านั้น

ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงได้ที่แผ่นอธิบายของสถานทูตฯ

ไปด้านบน