ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับศุลกากร

กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับภาษี

กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับภาษี, © Bundeszollverwaltung

บทความ

กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับศุลกากร

กระทรวงการคลัง สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้รวบรวมกฎระเบียบที่สำคัญๆ เกี่ยวกับศุลกากรไว้ในเว็บไซต์นี้

Customs information from the Federal Ministry of Finance


แผนกงานศุลกากรเยอรมันยังคงได้รับข้อสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเข้าเมืองและข้อจำกัดทางด้านมูลค่าของส่วนตัว สำหรับการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยอยู่เสมอ

ข้อมูลบนแผ่นพับดังต่อไปนี้ (ลงวันที่ 20 มกราคม 2563) จากกรมศุลกากรของไทยจึงให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเข้าเมือง ข้อจำกัดมูลค่าของส่วนตัว และขั้นตอนของศุลกากร (“พิธีการศุลกากร”) สำหรับผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้ามา โดยเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบิน

โดยมีข้อกำหนดแตกต่างกัน ดังนี้:

  • "ไม่มีของต้องสำแดง" – ของส่วนตัวมูลค่า ไม่เกิน 20,000 บาท หรือเป็นของที่มีข้อจำกัดด้านปริมาณ ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
  • "มีของต้องสำแดง" - ของส่วนตัวมูลค่าเกิน 20,000 บาท หรือของที่มีลักษณะเชิงพาณิชย์ และของที่เกินข้อจำกัดด้านปริมาณ ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ รวมไปถึง ของที่ต้องมีใบอนุญาต เช่น ยา อาวุธ สัตว์เลี้ยง เช่นเดียวกับ เครื่องสำอาง หรือ โดรน
  • "มีของต้องห้าม" – ห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาด เช่น บุหรี่ไฟฟ้า
พิธีการศุลกากร
พิธีการศุลกากร© Customs Department of Thailand


การนำเงินสดออกไปนอกและเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (ทั้งสกุลเงินไทยและต่างประเทศ):

ไปด้านบน