Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

เอกอัครราชทูต

บทความ
เอกอัครราชทูต เพเทอร์ พรือเกล
ตั้งแต่ สิงหาคม ค.ศ. 2015 นาย เพเทอร์ พรือเกล ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงเทพฯ© สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ

เรียน ท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์
เรียน ชาวไทยทุกท่าน

 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา กระผมขอต้อนรับทุกท่านในฐานะแขกของสถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงเทพ ด้วยความยินดี

ประเทศไทยและเยอรมนีมีความสัมพันธ์ที่ดีมากว่า 150 ปี ในประวัติศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งขยายไปยังทุกภาคส่วน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ประเทศเยอรมนีสำหรับประเทศไทยและคนไทยนั้น คือ พันธมิตรที่ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ และเป็นมิตรที่เอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งกระผมเองก็ให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ ความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจและการฝึกอบรมวิชาชีพที่เราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและประสบความสำเร็จ; การสื่อสารทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นไปอย่างสดใสและมีความหลากหลาย ทั้งนี้ การพัฒนายังสามารถขยายต่อไปได้อีกมาก การเมืองไทยขณะนี้จัดอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนผ่าน แต่กระผมมั่นใจว่าความขัดแย้งในปัจจุบันจะสิ้นสุดลงและประเทศไทยจะสามารถกลับสู่ประชาธิปไตยและความมั่นคงได้อีกครั้ง เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศไทยบนเส้นทางนี้

อีกเรื่องที่สำคัญสำหรับกระผม คือ การดูแลชาวเยอรมันในประเทศไทย แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันมาเยือนประเทศไทยประมาณ 700,000 คน และอีกกว่า 30.000 คน อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวร สถานทูตเยอรมันมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและกงสุลพร้อมให้บริการแก่ทุกท่าน และมีกงสุลกิตติมศักดิ์ที่เชื่อถือได้ที่พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ ยินดีให้คำปรึกษาแก่ท่านด้วยเช่นกัน

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะพบสิ่งที่ค้นหา คำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ในเว็บไซต์ของเรา หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ และเราพร้อมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่านด้วยความยินดี


เพเทอร์ พรือเกล
เอกอัครราชทูต


ประวัติ เอกอัครราชทูต

นาย เพเทอร์ พรือเกล
เกิดวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 1958  ที่เมือง แช็กคิงเงิ่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สมรสกับนาง ลูเซีย คอสตันตินิ พรือเกล มีบุตร 2 คน

ศึกษาระดับอุดมศึกษาวิชารัฐศาสตร์ ภาษาและวรรณคดีตระกูลโรแมนส์ ที่มหาวิทยาลัย Konstanz (ผ่านการทดสอบของรัฐวิชาชีพครู และ ปริญญาโท)

ศึกษาที่ École Nationale d’Administration (E.N.A.) ณ กรุงปารีส (1987-89)

ตั้งแต่ สิงหาคม 2015

เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงเทพฯ

2012-2015

ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
กระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2009-2012      

อัครราชทูต อุปทูต และ หัวหน้าฝ่ายการเมือง
สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงเทลอาวี­ฟ ประเทศอิสราเอล     

2006-2009      

อัครราชทูต  อุปทูต และ หัวหน้าฝ่ายการเมือง
สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี                                       

2002-2006      

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเบอร์ลิน                      

2002

รองผู้อำนวยกรมการควบคุมการส่งออกอาวุธ
กระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเบอร์ลิน

2000-2002      

ผู้อำนวยการกรมยุโรปภาคพื้นทวีป กระทรวงการต่างประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส                   

1997-2000      

ที่ปรึกษาด้านงานรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

กระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงบอนน์ และ กรุงเบอร์ลิน                  

1995-1997      

เลขานุการเอก และที่ปรึกษาด้านการเมือง
สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงเบลเกรด

1992-1995      

เลขานุการเอก และ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงโรม

1991-1992      

เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ กรมการเมือง
รับผิดชอบด้านการถอนกำลังสหภาพโซเวียตออกจากอดีต
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี