ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

วีซ่าสำหรับหางานในเยอรมนี

บทความ

วีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับชาวต่างชาติ (บุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติเยอรมันและไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป)  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอาชีพต่างๆ สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สามารถหางานในประเทศเยอรมนีได้ โดยมีระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน เพื่อให้ได้งานตรงตามคุณสมบัติที่มี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการอพยพของผู้เชี่ยวชาญอาชีพ (Fachkräftemigration) สามารถดูได้บนเว็บไซต์
www.make-it-in-germany.com

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้แก่ (ตัวจริงและสำเนา 2 ชุด):

หากท่านต้องการทราบว่าหลักฐานการจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของท่าน เป็นที่ยอมรับหรือเทียบได้ในเยอรมนีหรือไม่นั้น สามารถเข้าไปดูได้ที่ ANABIN :
http://anabin.kmk.org

ในกรณีที่คำร้องวีซ่าได้รับการอนุมัติ ต้องยื่นหลักฐานประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางด้วย  หลักฐานประกันดังกล่าวยังไม่ต้องยื่นในตอนต้น

กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ หากยื่นเอกสารไม่ครบนั้น วีซ่าของท่านสามารถถูกปฏิเสธได้

คำแนะนำนี้จะมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอด ดังนั้นโปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้ครบ บางกรณีอาจจะต้องมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้

ไปด้านบน