ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

บทความ

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความยินดีที่ท่านวางแผนเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี และต้องการอำนวยความสะดวกในการเตรียมตัวเดินทางแก่ท่าน ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ท่านควรทราบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ด่านตรวจสอบพาสปอร์ต ที่สนามบินดัสเซลดอร์ฟ
ด่านตรวจสอบพาสปอร์ต ที่สนามบินดัสเซลดอร์ฟ© dpa

บุคคลสัญชาติไทยจำเป็นต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี สำหรับวีซ่าทรานซิทภายในสนามบินไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า

ต้องขอวีซ่าประเภทไหน

วีซ่าเชงเกน
การเดินทางไปพำนักระยะสั้นในเยอรมนี ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเกน (ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน)

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี
สำหรับการพำนักระยะยาว ให้ยื่นขอ National Visa หรือ วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี (ระยะเวลาพำนักเกินกว่า 90 วัน)

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่า

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

ไปด้านบน