ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

คำแนะนำในการขอวีซ่าสำหรับผู้ประกอบอาชีพทำอาหาร

บทความ

หากท่านต้องการไปทำงานเป็นผู้ประกอบอาหาร (พ่อครัว/แม่ครัว) ประจำภัตตาคารในประเทศเยอรมนี ระยะเวลาในการทำงานเป็นผู้ประกอบอาหารในเยอรมนีกำหนดสูงสุดไม่เกิน 4 ปี หากต้องการเดินทางกลับไปทำงานเป็นผู้ประกอบอาหารอีกครั้งต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้แก่ (ฉบับจริง พร้อมสาเนา 2 ฉบับ):

 • Thai-Swiss Culinary Education Center
  เลขที่ 21/848 ซอย 12, บางนา
  กรุงเทพฯ 10260
  โทรศัพท์: 02-399 1099
  โทรสาร: 02-749 3933
  www.thai-culinary.com

 • วิทยาลัยดุสิตธานี (Dusit Thani College)
  เลขที่ 1, ซอยแก่นทอง
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
  กรุงเทพฯ 10250
  โทรศัพท์.: 02-361 7811-3
  โทรสาร: 02-361 7806
  www.dtc.ac.th
 • โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (Suan Dusit International Culinary School)
  เลขที่ 295, ถนนราชสีมา เขตดุสิต
  กรุงเทพฯ 10300
  โทรศัพท์.: 02-244 5391-3
  โทรสาร: 02-244 5390
  www.chefschool.dusit.ac.th
ไปด้านบน