ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

คำแนะนำในการขอวีซ่าสำหรับผู้ทำงานโอ-แพร์ (Au-Pair)

บทความ


เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้จะไปทำงานโอ-แพร์ในเยอรมนี ได้แก่ (ตัวจริงและสำเนา 2 ชุด):

ไปด้านบน