ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

Blaue Karte EU

บทความ

วีซ่าประเภท Blaue Karte EU นี้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติ (บุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติเยอรมันและไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป)

วีซ่าประเภท Blaue Karte EU นี้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติ (บุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติเยอรมันและไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถทำงานได้ในประเทศเยอรมนี Blaue Karte EU สามารถให้ใบอนุญาตพำนักในประเทศเยอรมนีระยะยาวได้ ขึ้นอยู่กับกองตรวจคนเข้าเมืองที่รับผิดชอบแต่ละเมืองที่ท่านไปพำนักในเยอรมนีเท่านั้น ท่านสามารถมาดำเนินการขอยื่นคำร้องวีซ่าประเภทระยะยาวล่วงหน้าได้ที่สถานทูต

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Blaue Karte EU ท่านสามารถดูได้จากหน้าเว็บไซต์ของสหพันธรัฐว่าด้วยการอพยพและผู้ลี้ภัย ที่
www.bamf.de
 และข้อมูลงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญอาชีพ
www.make-it-in-germany.com

ไปด้านบน