ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

การยอมรับว่าเป็นบิดา-บุตรชอบด้วยกฎหมาย

บทความ

การจดทะเบียนรับรองความเป็นบิดา-บุตร ที่มีผลสำหรับประเทศเยอรมนี หรือการตรวจสอบว่าสืบสันดานจากบิดาผู้ให้กำเนิดโดยคำพิพากษาของศาล  สามารถกระทำได้ทั้งตามกฎหมายไทย (อันเป็นประเทศที่เด็กพำนักอาศัย) และ ตามกฎหมายเยอรมัน (ประเทศที่บิดาของเด็กถือสัญชาติอยู่)

ข้อมูลเรื่องการยอมรับว่าเป็นบิดา-บุตรชอบด้วยกฎหมาย ดูได้จากแผ่นคำแนะนำของสถานทูตฯ

การจดทะเบียนรับรองบุตร

ไปด้านบน