ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

การวิจัยในประเทศเยอรมนี

13.03.2018 - บทความ
การวิจัยในประเทศเยอรมนี
การวิจัยในประเทศเยอรมนี© colourbox

การวิจัยในประเทศเยอรมนี

การวิจัยของเยอรมันในประเทศเยอรมนีเปิดโอกาสให้มากมายกับ: การประกอบวิชาชีพด้านการวิจัยทางวิชาการในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย หรือในการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม เว็บไซต์ของ "การวิจัยในประเทศเยอรมนี - ดินแดนแห่งความคิด" ด้วยข้อมูลที่กว้างขวางจะช่วยให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิทัศน์การวิจัยของเยอรมันได้เป็นอย่างดี

งานวิจัยในประเทศเยอรมนี

ไปด้านบน