ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

Make it in Germany

บทความ
Make it in Germany
'Make it in Germany'© BMWi/make-it-in-germany.com

Make it in Germany

ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่เปิดรับผู้อพยพจากทั่วโลกและมีความสนใจในการอพยพเข้าของแรงงานที่มีทักษะ นักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลก

"ทำสิ่งนี้ในประเทศเยอรมนี" เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างเป็นทางการสำหรับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้

การสะสมลิงค์และข้อมูลมีไว้เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้ง่ายและอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นในประเทศเยอรมนี ท่านจะพบข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นเกี่ยวกับระเบียบในการขอวีซ่าและการอนุญาตทำงาน การยอมรับวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ และอาชีพที่เป็นที่ต้องการที่สุด ไปจนถึงเคล็ดลับการปฏิบัติสำหรับการขอพำนักในประเทศเยอรมนี
www.make-it-in-Germany.com

ไปด้านบน