ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับ หนังสือรับรองสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทย

24.03.2023 - บทความ

ก่อนหน้านี้ เมื่อท่านได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้ว ทางสถานทูตฯ จะออกหนังสือรับรองให้เมื่อมีการร้องขอเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทย สำหรับการโอนวีซ่าไทยของคุณไปยังหนังสือเดินทางเยอรมันเล่มใหม่

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ทางสถานทูตฯ จะไม่ออกหนังสือรับรองการโอนวีซ่าไทยไปยังหนังสือเดินทางเยอรมันเล่มใหม่เพื่อยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยอีกต่อไป

โดยทางสถานทูตฯ ได้แจ้งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว

ไปด้านบน