ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

เวลาเปิดทำการของสถานทูต

ชื่อเรียก

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ

เอกอัครราชทูต

ดร. แอ็นสท์ ว็อล์ฟกัง ไรเชิล, เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม

จังหวัด

ที่ตั้ง

ประเทศ

ประเทศไทย

ที่อยู่

เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้, กรุงเทพฯ 10120

ข้อมูลเพิ่มเติ่มที่นี่ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หน่วยงาน

แผนกวีซ่า
FAX: +66 (0) 2285 62 32

เวลาทำการ

ภาษา

ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

ลิงก์ไปยังแบบฟอร์มที่อยู่ติดต่อ

โทรศัพท์:

+66 (0) 2287 9000

โทรสาร:

+66 (0) 2285 6232

เว็บไซต์

ไปด้านบน