ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

ฝ่ายเศรษฐกิจ แนะนำตัว

บทความ

หน้าที่หลักสำคัญของฝ่ายเศรษฐกิจประจำสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน คือ ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเยอรมัน-ไทย เป็นจุดติดต่อแรกสำหรับบริษัทเยอรมัน สังเกตการณ์และรายงานแนวโน้มการพัฒนาในประเทศไทย และการทำงานร่วมกับหอการค้าอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นและ

หน้าที่หลักสำคัญของฝ่ายเศรษฐกิจประจำสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน คือ ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเยอรมัน-ไทย เป็นจุดติดต่อแรกสำหรับบริษัทเยอรมัน สังเกตการณ์และรายงานแนวโน้มการพัฒนาในประเทศไทย และการทำงานร่วมกับหอการค้าอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น gtai และGIZ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับนักธุรกิจไทย หน่วยงานราชการต่างๆ และรัฐบาลไทย

ในส่วนของการส่งเสริมการค้าต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ ทำงานร่วมกับหอการค้าต่างประเทศ (AHK), หอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC), Germany Trade & Invest (gtai หรือองค์กรส่งเสริมการค้าและการลงทุนของเยอรมัน) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ทั้งสี่สถาบันนี้ ร่วมกันจัดทำจดหมายข่าว „Wirtschaft in Thailand“ (เศรษฐกิจในประเทศไทย) และจัดทำรายงานข่าวสารล่าสุด

ฝ่ายเศรษฐกิจมีหน้าที่เตรียมและรับรองการมาเยือนประเทศไทยของคณะผู้แทนฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจจากเยอรมนี และเป็นผู้จัดทำโครงการต่างๆ (“เสวนาเศรษฐกิจ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต” “กลุ่มทำงานสิ่งแวดล้อม” “การสนทนาเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจต่างประเทศ”) และเป็นตัวแทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการเข้าร่วมการประชุมเฉพาะด้านและการสัมมนาต่างๆ รวมทั้งดูแลคณะเยอรมันที่ร่วมในการจัดงานแสดงต่างๆ ในประเทศไทย การตอบคำถามของประชาชน และเป็นจุดติดต่อแรกของนักลงทุนไทยและเยอรมัน

ยาน แชร์
หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ผู้ตอบประเด็นนโยบาย
ประวัติ
ดร. อเล็กซานเดอร์ เราโบลด์
การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ กรณีพิเศษ การคมนาคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
คลาวเดีย เอบาค
นโยบายเกษตร อาหาร และการคุ้มครองผู้บริโภค การใช้ทรัพยากรชีวภาพ
อุตสาหกรรมอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร สุขอนามัยพืชและสัตว์
การส่งเสริมการส่งออกด้านการเกษตร
คารล์-ไฮนริช อาดัม
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาขนาดเล็ก การให้ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา
ผกาวัลย์ รัตนพันธ์ไพโรจน์
ที่ปรึกษา ประสานงานหน่วยงานราชการ
รุจิภาส พรคุณธรรม
อาหารและการเกษตร


ท่านสามารถอ่านข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆ ของแผนกเศรษฐกิจได้ที่
Facebook

แบบฟอร์มติดต่อ

ไปด้านบน