ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

วีซ่าเชงเกน

บทความ

การเดินทางไปพำนักระยะสั้นในเยอรมนี ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเกน (ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน)

วีซ่าเชงเกน
วีซ่าเชงเกน © colourbox

การเดินทางไปพำนักระยะสั้นในเยอรมนี ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเกน (ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน)
ท่านสามารถเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศ ด้วยวีซ่าเชงเกนที่สถานเอกอัคร
(ต้องขอวีซ่าประเภทไหน, ต้องขอวีซ่าประเภทไหน, ต้องนัดวันเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือไม่ ท่านสามารถดูคำถามที่พบบ่อยในการยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ ที่นี่)

กรุณาเลือกจุดประสงค์ในการเดินทางว่าท่านต้องยื่นคำร้องประเภทใด

  • วีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน
    สำหรับผู้เดินทางที่ประสงค์จะไปเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว เพื่อนหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน ไม่ใช่ วีซ่าท่องเที่ยว
  • วีซ่าเพื่อการติดต่อธุรกิจ (วีซ่าเชงเกน)
    สำหรับผู้เดินทางที่ประสงค์จะไปประเทศเยอรมนีเพื่อการติดต่อธุรกิจ
  • วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเกน)
    การยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวต่อสถานทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ จะกระทำได้ เมื่อท่านประสงค์ที่จะเดินทางไปพำนักในประเทศเยอรมนีเท่านั้น หรือเดินทางเข้าไปพำนักในประเทศสมาชิกเชงเกนประเทศอื่นๆ ด้วย แต่มีระยะเวลาพำนักในประเทศเยอรมนีนานกว่าประเทศอื่นๆ หรือกรณีที่มีระยะเวลาพำนักในแต่ละประเทศนานเท่ากัน ประเทศเยอรมนีต้องเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศสมาชิกที่ท่านจะเดินทางเข้าไป
ไปด้านบน