ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

วีซ่าเชงเกน

วีซ่าเชงเกน

วีซ่าเชงเกน, © colourbox

บทความ

วีซ่าเชงเกน – สำหรับการพำนักไม่เกิน 90 วัน

ข้อมูลสำคัญ: ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 บริษัท VFS.GLOBAL มีหน้าที่รับคำร้องขอวีซ่าเชงเกน ท่านสามารถนัดหมายได้โดยสะดวกและรวดเร็วได้กับ VFS GLOBAL – Callcenter:  +66 2 460 7058

ในกรณีที่ท่านจะเดินทางไปประเทศเยอรมนีหรือยุโรปเพียงระยะเวลาสั้น ท่านต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกน ด้วยวีซ่าเชงเกน ท่านมีสิทธิ์พำนักในกลุ่มประเทศเชงเกนได้ไม่เกินกว่า 90 วันในรอบครึ่งปี  สถานเอกอัครราชทูตฯมีหน้าที่รับคำร้องขอวีซ่า ในกรณีที่ท่านจะเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีหรือลิทัวเนียเป็นหลัก

ศูนย์ให้บริการ

เพื่อให้การรับคำร้องขอวีซ่ารวดเร็วขึ้น สถานเอกอัครราชทูตฯได้ทำสัญญาร่วมงานกับศูนย์ให้บริการ VFS GLOBAL บริษัท VFS GLOBAL (www.vfsglobal.com/Germany/Thailand) จะทำการรับคำร้องขอวีซ่า ส่งเอกสารคำร้องขอวีซ่าที่สมบูรณ์รวมถึงเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่ามายังแผนกวีซ่าและรับหนังสือเดินทางกลับไป ขั้นตอนการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าเป็นหน้าที่ของทางสถานเอกอัครราชทูตฯ VFS GLOBAL ดำเนินการภายใต้การดูแลของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยศูนย์รับคำร้องวีซ่าตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต 

ศูนย์ VFS กรุงเทพฯ

จามจุรีสแควร์ ชั้น 4
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ศูนย์ VFS เชียงใหม่

191 อาคารศิริพานิชย์ ชั้น 6บี
ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
เชียงใหม่ 50200

ศูนย์ VFS ภูเก็ต

ชั้น 5 อาคารซีซีเอ็ม คอมเพล็กซ์
เลขที่ 77/77 หมู่ 5
ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9
ต.รัษฎา อ.เมือง
ภูเก็ต 83000

การบริการรวมถึง

 • การนัดหมายล่วงหน้าภายในระยะเวลาสั้น
 • ระยะเวลาในการรอที่สั้นลงในศูนย์บริการ
 • การติดตามสถานะปัจจุบันของคำร้องขอวีซ่าทางระบบออนไลน์

ค่าธรรมเนียมการให้บริการมีดังต่อไปนี้

 • กรุงเทพ วีซ่าเชงเกน 19.13 ยูโร, วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว 34.13 ยูโร
 • ภูเก็ต/เชียงใหม่ วีซ่าเชงเกนและวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว 40 ยูโร

นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษเพิ่มเติมอีก คือ:

 • ห้องรับรองพิเศษ (Premium Lounge Service)
 • รูปถ่าย
 • ความช่วยเหลือในการกรอกคำร้องขอวีซ่า
 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ที่เคยมีวีซ่าเชงเกน
 • การแจ้งสถานะคำร้องขอวีซ่าทาง SMS
 • การส่งหนังสือเดินทางกลับ
 • บริการอินเตอร์เน็ต
 • บริการถ่ายเอกสาร/พิมพ์เอกสาร
วีซ่าเชงเกน
วีซ่าเชงเกน© colourbox

 • ข้อมูลเว็บไซต์ของ VFS GLOBAL
 • ข้อมูลและความช่วยเหลือที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ +66 2 460 7058 หรือทางอีเมล info.geth@vfshelpline.com

กรุณาเลือกจุดประสงค์ในการเดินทางว่าท่านต้องยื่นคำร้องประเภทใด

สำหรับผู้เดินทางที่ประสงค์จะไปเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว เพื่อนหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในเยอรมนี ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน ไม่ใช่ วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน

วีซ่าเพื่อการติดต่อธุรกิจ (วีซ่าเชงเกน)

วีซ่าเพื่อการติดต่อธุรกิจ (วีซ่าเชงเกน)

การยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวต่อสถานทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ จะกระทำได้ เมื่อท่านประสงค์ที่จะเดินทางไปพำนักในประเทศเยอรมนีเท่านั้น หรือเดินทางเข้าไปพำนักในประเทศสมาชิกเชงเกนประเทศอื่นๆ ด้วย…

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเกน)

ไปด้านบน