ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

คำแนะนำสำหรับวีซ่าเพื่อการทำงานในเยอรมนี

บทความ

วีซ่าเพื่อการทำงานในเยอรมนี

ในการยื่นคำร้องของวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ (แสดงฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด):

ไปด้านบน