ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

ภาษาเยอรมันอย่างง่ายคืออะไร?

บทความ

ภาษาเยอรมันอย่างง่ายคืออะไร?

ภาษาเยอรมันอย่างง่ายคือ ความรู้ภาษาเยอรมัน „ความรู้ในระดับ A1 ที่เป็นไปตามข้อตกลงของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับความสามารถด้านภาษา“

ทั้งนี้เพื่อให้เชื่อได้ว่าท่านสามารถสื่อสารประโยคง่ายๆและเข้าใจประโยคง่ายๆในชีวิตประจำวันได้ (อย่างเช่น ถามทาง, ไปซื้อของ ฯลฯ) ท่านควรจะต้องแนะนำตนเองและผู้อื่นได้ สามารถที่จะตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับตัวท่านได้ อย่างเช่น ท่านพักอาศัยอยู่ที่ไหน หรือท่านรู้จักใครบ้าง

แน่นอนว่าคู่สนทนาของท่านต้องพูดให้ชัดเจนและพร้อมที่จะช่วยเหลือท่าน ท่านควรจะเขียนภาษาเยอรมันได้เล็กน้อย อย่างเช่น สามารถกรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สัญชาติ ฯลฯ ในแบบฟอร์มของทางการได้

ท่านสามารถแสดงหลักฐานความรู้ภาษาเยอรมันอย่างง่ายได้อย่างไร?

สำหรับคำร้องวีซ่าติดตามคู่สมรส หรือเพื่อไปจดทะเบียนสมรสและพำนักระยะยาว โดยระเบียบแล้วท่านต้องยื่นหลักฐานความรู้ภาษาเมื่อยื่นคำร้องวีซ่าและก่อนเดินทางเข้า

หลักฐานใบประกาศนียบัตร ณ ปัจจุบันที่อยู่ในเกณฑ์มีดังนี้ :

 • ประกาศนียบัตร „สตาร์ท ดอยตช์ 1“ สถาบันเกอเธ

 • ประกาศนียบัตร „สตาร์ท ดอยตช์ 1“ telc GmbH (ใบประกาศนียบัตรของสหภาพยุโรปนั้นท่านต้องแนบหลักฐานว่าผู้จัดสอบความรู้ทางภาษานั้นจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของ ALTE สมาคมผู้จัดสอบภาษาในยุโรป โดยผู้จัดสอบภาษาดังกล่าวจะต้องมีผู้แทนสำนักงานในต่างประเทศ หรือในสหพันธรัฐ)
 • „ความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 1“ ใบประกาศนียบัตรความรู้ภาษาเยอรมันของประเทศออสเตรีย (ÖSD)

 • „เทสท์ดาฟ“ ของสถาบัน เทสท์ดาฟ TestDaF-Institut e. V. (ตั้งแต่ระดับ „B2“GER ที่สถาบันของมหาวิทยาลัย Fern Univeristät Hagen และ Ruhr-Universität Bochum)

สถาบันเกอเธเป็นสถาบันด้านวัฒนธรรมที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ โดยเปิดทำการสอนภาษาและจัดสอบภาษา ทั้งนี้การสอบภาษา „สตาร์ท ดอยตช์ 1“ จะจัดสอบโดยสถาบันเกอเธ

ท่านสามารถหาข้อมูลต่างๆได้ที่เวปไซด์ของสถาบันเกอเธ หรือที่สถาบันเกอเธเอง:

www.goethe.de

ณ วันที่ท่านมาสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่สถานทูต ถ้าท่านสามารถแสดงให้เห็นว่าท่านมีความรู้ภาษาเยอรมันในระดับ A1 ท่านไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารใดๆเพิ่มเติมอีก

ท่านสามารถสมัครเรียนภาษาเยอรมันอย่างง่ายได้อย่างไร?

ในกรณีที่ท่านยังไม่มีพื้นความรู้ภาษาเยอรมันนั้นมีหลายทางเลือกที่จะเรียนรู้ภาษาเยอรมันได้ :

คอร์สเรียนภาษากับผู้ที่จัดสอนภาษา
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่จัดสอนภาษาคอร์สต่างๆในประเทศไทยท่านสามารถขอข้อมูลได้จากแผนกวัฒนธรรม ของหน่วยงานเยอรมันที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ และที่สถาบันเกอเธ

คอร์สเรียนภาษาทางไกลของสถาบันเกอเธ หรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ท่านสามารถหาข้อมูลแบบฝึกหัดเพื่อการสอบฉบับสมบูรณ์ เพื่อที่ท่านจะได้สามารถเตรียมตัวสอบภาษา „สตาร์ท ดอยตช์ 1“ ได้ด้วยตัวท่านเอง เช่นเดียวกับข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาทางไกลได้ที่เวปไซด์ของสถาบันเกอเธ นอกจากนั้นท่านยังสามารถหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับระดับ A1ได้ด้วย

สถาบันเกอเธและหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับทางสถาบันทั่วโลก สถาบันเกอเธทำการสอนภาษาและ/หรือ จัดสอบภาษา:

 • www.goethe.de
  Goethe-Institut Thailand
  18/1 ซอยเกอเธ, สาทร 1
  กรุงเทพฯ 10120
  ประเทศไทย
  โทร +66 (02) 108 8200
  แฟกซ์ +66 (02) 108 8299
  Info-bangkok@goethe.de

เวลาเปิดทำการสำนักทะเบียน :
วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี 8.00 - 16.00 น.
วันอังคาร และ วันพุธ 8.00 - 18.00 น.
วันศุกร์ และ วันเสาร์ 8.00 - 13.00 น.

การให้บริการทางวิทยุและอินเตอร์เน็ตของดอยต์เชน เวลเล (Deutschen Welle)
ดอยต์เชน เวลเลให้บริการหลายทางในการเรียนภาษาเยอรมัน บนหน้าเวปไซด์ท่านสามารถพบคอร์สเรียนภาษาสำหรับผู้เรียนเบื้องต้น และสำหรับผู้เรียนขั้นต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถึงเกือบ 30 ภาษา

โดยบนหน้าเวปไซด์เช่นกันท่านสามารถรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุในต่างประเทศได้ ยกตัวอย่างเช่นท่านสามารถใช้ „Radio D“สื่อการสอนภาษาแบบเสียงที่เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างดอยต์เชน เวลเลกับสถาบันเกอเธได้ โดยสื่อการสอนดังกล่าวจะออกอากาศใน 16 ภาษาผ่านช่องวิทยุของดอยต์เชน เวลเล ทั้งนี้คอร์สออนไลน์เชิงโต้ตอบนอกจากจะมีด้วยกัน 30 บทแล้วยังมีแบบฝึกหัดมากกว่า 100 แบบฝึกหัด พร้อมภาพการใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนี

ข้อมูลและการให้บริการด้านภาษาของดอยต์เชน เวลเล :

ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเยอรมันอย่างง่ายที่เวปไซด์ของสํานักงานดูแลผู้อพยพและผู้ลี้ภัยแห่งสหพันธ์ฯ

มีข้อยกเว้นอะไรบ้าง?


ไปด้านบน