ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำภูเก็ต

บทความ
ภูเก็ต
แหลมพรหมเทพภูเก็ต© colourbox

บริการของกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 • การออกหนังสือเดินทาง สำหรับคนเยอรมัน
 • การขอวีซ่า: แชงแกนวีซ่า และ เยอรมันวีซ่า 
 • การทำหนังสือรับรองความรับผิดชอบและค่าใช้จ่าย (Verpflichtungserklärung)
 • การรับรองลายลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องและ การแปลเอกสาร
 • หนังสือรับรองการมีชีวิต บำนาญ ถิ่นพำนัก ใบขับขี่ และอื่นๆ
 • ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ การสมรส การแจ้งการเกิด
 • การแจ้งการใช้นามสกุล การยื่นจดทะเบียนเพื่อแสดงความเป็นบิดา
 • การแปลเอกสารโดยบริษัทแปลที่ผ่านการรับรองจากศาลในเยอรมัน
 • การให้ความช่วยเหลือด้านการรับรองความถูกต้องของเอกสาร (Legalization)
 • การโอนเงินมายังภูเก็ต
 • การให้ความช่วยเหลือในกรณีอื่น เช่น กรณีเหตุฉุกเฉิน และ การเสียชีวิต


ที่อยู่และเวลาเปิดทำการ

คำนำหน้าชื่อ ยศ ตำแหน่ง

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำภูเก็ต

หัวหน้า

กงสุลกิติมศักดิ์ อาเน็ทเทอ ฆีเมเนซ เฮิชชเต็ทเทอร์

จังหวัด

ภูเก็ต

โทรศัพท์:

+66 76 61 04 07

โทรสาร:

+66 76 61 04 08

ที่อยู่

100/425 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ตำบลรัษฎา,อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000, ประเทศ ไทย

เวลาทำการ

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์, เวลาทำการ 9.00 – 13.00 น.

เขตกงสุล

จังหวัดภูเก็ตภาคใต้ กระบี่ ตรังนครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานีพังงา พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์

http://deutscherkonsulphuket.blogspot.com/

อีเมล:

phuket@hk-diplo.de

ไปด้านบน