ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

กงสุลกิติมศักดิ์ ประจำเชียงใหม่

บทความ
เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่© colourbox

เอกสารที่ยื่นไว้กับกงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำเชียงใหม่ ในเดือนธันวาคม พศ 2562 สามารถรับคืนได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ที่สถานทูตฯ เยอรมัน กรุงเทพฯ หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม พศ 2562

บริการของกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  • รับคำร้องเพื่อยื่นวีซ่า (วีซ่าเชงเกนและวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี) และแจกคืนหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่า
  • คำร้องเพื่อยื่นวีซ่า
  • หนังสือเชิญจากเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ
  • การรับรองลายมือชื่อ
  • การรับรองสำเนาเอกสาร
  • ออกหนังสือรับรองต่างๆ กล่าวคือ หนังสือรับรองการมีชีวิต หนังสือรับรองรายได้เพื่อยื่นกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่เพื่อนำไปยื่นที่ประเทศเยอรมนี
  • ให้คำแนะนำเรื่องขั้นตอนการดำเนินการเพื่อจดทะเบียนสมรส การแจ้งเกิด การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการใช้ชื่อสกุล การจดทะเบียนรับรองบุตร
  • ให้คำแนะนำเรื่องการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง
  • ให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอื่น ๆ รวมถึง กรณีฉุกเฉินและกรณีการเสียชีวิต


ที่อยู่และเวลาเปิดทำการ

คำนำหน้าชื่อ ยศ ตำแหน่ง

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำเชียงใหม่

หัวหน้า

นายฮาเกน อี. ดับเบิลยู. เดียคเซน

จังหวัด

ชียงใหม่

โทรศัพท์:

+66 53 83 87 35

โทรศัพท์มือถือ

+66 (0) 83 573 7747

โทรสาร:

+66 53 83 87 35

ข้อมูลเพิ่มเติ่มที่นี่ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่

 เลขที่ 199/163 หมู่ 3 บ้านในฝัน 2 ถนนคันคลองชลประทาน, ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100

เวลาทำการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 12.00 น.

เขตกงสุล

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง จังหวัดหนองคาย น่าน และพะเยา

อีเมล:

chiang-mai@hk-diplo.de

ไปด้านบน