ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

กงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำเชียงใหม่

บทความ
เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่© colourbox

การให้บริการโดยรวมมีดังต่อไปนี้:

  • รับคำร้องเพื่อขอทำหนังสือเดินทาง (รวมถึงหนังสือเดินทางของเด็ก) แจกคืนหนังสือเดินทางและแจกคืนหนังสือรับรองที่ใช้เพื่อการเดินทาง ยกเว้นกรณีที่เป็นการขอทำหนังสือเดินทางครั้งแรก หรือยื่นคำร้องหลังการเปลี่ยนชื่อสกุล
  • คำร้องเพื่อขอทำหนังสือเดินทาง
  • การรับรองลายมือชื่อ
  • การรับรองสำเนาเอกสาร
  • หนังสือรับรองต่างๆ  (หนังสือรับรองการมีชีวิต หนังสือรับรองรายได้เพื่อยื่นกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่เพื่อนำไปยื่นในประเทศเยอรมนี
  • ให้คำแนะนำเรื่องขั้นตอนการดำเนินการเพื่อจดทะเบียนสมรส การแจ้งเกิด การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการใช้ชื่อสกุล การจดทะเบียนรับรองบุตร
  • ให้คำแนะนำเรื่องการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง
  • ให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอื่น ๆ รวมถึง กรณีฉุกเฉินและกรณีการเสียชีวิต


ที่อยู่และเวลาเปิดทำการ

คำนำหน้าชื่อ ยศ ตำแหน่ง

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำเชียงใหม่

หัวหน้า

กงสุลกิติมศักดิ์ เซบัสทีอัน-ยุสทุส ชมิท

จังหวัด

เชียงใหม่

โทรศัพท์:

+66 83 573 7747

ข้อมูลเพิ่มเติ่มที่นี่ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่

 เลขที่ 199/163 หมู่ 3 บ้านในฝัน 2 ถนนคันคลองชลประทาน, ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100

รัฐ

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และพะเยา

เวลาทำการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 12.00 น.

เขตกงสุล

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง จังหวัดหนองคาย น่าน และพะเยาภายใต้การกับกับดูแลของสถานทูตประจำกรุงเทพฯ

อีเมล:

chiang-mai@hk-diplo.de

ไปด้านบน