ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำพัทยา

บทความ
พัทยา
วัดพระใหญ่พัทยา© colourbox

บริการของกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  • การรับรองลายลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องและ การแปลเอกสาร
  • หนังสือรับรองการมีชีวิต บำนาญ ถิ่นพำนัก ใบขับขี่ และอื่นๆ
  • ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ การสมรส การแจ้งการเกิด
  • การแจ้งการใช้นามสกุล การยื่นจดทะเบียนเพื่อแสดงความเป็นบิดา
  • การแปลเอกสารโดยบริษัทแปลที่ผ่านการรับรองจากศาลในเยอรมัน
  • การให้ความช่วยเหลือด้านการรับรองความถูกต้องของเอกสาร (Legalization)
  • การให้ความช่วยเหลือในกรณีอื่น เช่น กรณีเหตุฉุกเฉิน และ การเสียชีวิต


ที่อยู่และเวลาเปิดทำการ

คำนำหน้าชื่อ ยศ ตำแหน่ง

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำพัทยา

หัวหน้า

นายรูดอล์ฟ โฮเฟอร์, กงสุลกิตติมศักดิ์

จังหวัด

พัทยา

โทรศัพท์:

+66 (0) 38-422634

ที่อยู่

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำพัทยา, 179/168 หมู่ 5 ซอย 17ถนนพัทยาเหนือ, นาเกลือ/บางละมุง, เมืองพัทยา 20150

ถนน

179/168 หมู่ 5 ซอย 17 ถนนพัทยาเหนือ, นาเกลือ/บางละมุง, เมืองพัทยา 20150


เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 10.00 - 16.00 น.

เขตกงสุล

จังหวัดชลบุรี, ระยอง, จันทบุรีและตราด

อีเมล:

pattaya@hk-diplo.de

ไปด้านบน