ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

คำอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์สำหรับผู้พิการ

17.09.2020 - บทความ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินการตามนโยบายอียู 2016/2102 แห่งรัฐสภายุโรปและคณะมนตรียุโรปว่าด้วยเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับผู้พิการ กระทรวงการต่างประเทศเยอรมัน สถานทูตเยอรมัน และสถานกงสุลจึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการในการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์

คำอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์สำหรับผู้พิการต่อไปนี้ใช้สำหรับการเข้าถึงเนื้อหาในเวอร์ชันปัจจุบันของเว็บไซต์นี้

คำอธิบายได้ถูกเขียนขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

ส่วนไหนของเว็บไซต์ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้พิการบ้าง

องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ผู้พิการยังไม่สามารถเข้าถึงได้มีดังนี้

  • ไฟล์ PDF - ทั้งนี้ เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเปลี่ยนไฟล์ PDF ทุกไฟล์เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด

  • คำบรรยายใต้วิดีโอ- เรากำลังรีบดำเนินการเพิ่มคำบรรยายใต้วิดีโอสำหรับวิดีโอที่ไม่มีคำบรรยายและถูกเผยแพร่ออกไปแล้วก่อนหน้านี้

คำติชมและข้อมูลติดต่อ

หากท่านพบข้อบกพร่องในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้สำหรับผู้พิการหรือมีข้อสงสัยในหัวข้อการทำเว็บไซต์ที่เอื้อต่อการเข้าถึงของผู้พิการ ท่านสามารถติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของเราได้

ท่านสามารถติดต่อเราทางไปรษณีย์และโทรศัพท์ได้เช่นกัน

ท่านสามารถยื่นคำร้องของท่านเป็นภาษามือในภาษาเยอรมันได้ที่นี่ ทั้งนี้ โทรศัพท์ภาษามือจะเป็นภาษาเยอรมันเท่านั้น

กระบวนการระงับข้อพิพาท

คณะกรรมาธิการของรัฐบาลสำหรับผู้พิการ มีคณะอนุญาโตตุลาการตามมาตรา 16 กฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมของผู้พิการ คณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมีหน้าที่ในการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างผู้พิการกับหน่วยงานของรัฐส่วนกลาง

ท่านสามารถขอให้อนุญาโตตุลาการเข้ามาดำเนินการได้หากท่านไม่พอใจกับคำตอบที่ได้รับจากแบบฟอร์มติดต่อที่กล่าวถึงด้านบน กระบวนการระงับข้อพิพาทมิได้มีจุดประสงค์เพื่อหาผู้ชนะหรือผู้แพ้ แต่เป็นการหาทางออกจากปัญหานอกศาลร่วมกันโดยความช่วยเหลือของคณะอนุญาโตตุลาการ

กระบวนการระงับข้อพิพาทไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านไม่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ในเว็บไซต์ของคณะอนุญาโตตุลาการ ท่านสามารถพบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ (เป็นภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ) ในเว็บไซต์นี้จะมีการอธิบายกระบวนการอนุญาโตตุลาการและวิธีการยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการ โดยสามารถยื่นคำร้องเป็นภาษาที่ง่ายหรือเป็นภาษามือในภาษาเยอรมันได้

ท่านสามารถติดต่ออนุญาโตตุลาการได้ตามที่อยู่นี้

Schlichtungsstelle nach dem Behindertengleichstellungsgesetz
bei dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen
Mauerstraße 53
10117 Berlin
Telefon: +49 (0)30 18 527-2805
Fax: +49 (0)30 18 527-2901

อีเมล info@schlichtungsstelle-bgg.de
Internet: www.schlichtungsstelle-bgg.de

ไปด้านบน