ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ

สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ

ดร. แอ็นสท์ ว็อล์ฟกัง ไรเชิล

ดร. แอ็นสท์ ว็อล์ฟกัง ไรเชิล

ผมมีความยินดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการกระชับความสัมพันธ์ไทย-เยอรมันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในช่วงเวลาหลายปีต่อจากนี้ บนพื้นฐานค่านิยมของสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศของสองเรามีร่วมกัน เช่น ความเสมอภาคในอธิปไตยของรัฐ บูรณภาพแห่งดินแดน สิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ค่านิยมเหล่านี้กำลังถูกท้าทายอย่างเปิดเผย การยืนหยัดร่วมกันด้วยความสามัคคีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ดร. แอ็นสท์ ว็อล์ฟกัง ไรเชิล

เวลาเปิดทำการของสถานทูต

ชื่อเรียก

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ

เอกอัครราชทูต

ดร. แอ็นสท์ ว็อล์ฟกัง ไรเชิล, เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม

จังหวัด

ที่ตั้ง

ประเทศ

ประเทศไทย

ที่อยู่

เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้, กรุงเทพฯ 10120

ข้อมูลเพิ่มเติ่มที่นี่ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หน่วยงาน

แผนกวีซ่า
FAX: +66 (0) 2285 62 32

เวลาทำการ

ภาษา

ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

ลิงก์ไปยังแบบฟอร์มที่อยู่ติดต่อ

โทรศัพท์:

+66 (0) 2287 9000

โทรสาร:

+66 (0) 2285 6232

เว็บไซต์

บริการ

สื่อสังคม

ลิงก์ที่น่าสนใจ   

ไปด้านบน