ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ 

ประตูบรันเดนบูร์ก ในเบอร์ลิน ประเทศเบอร์ลิน

5 องศาเซลเซียส

Berlin

© dwd.de

สถานเอกอัครราชทูตฯเยอรมนีประจำประเทศไทยปิดทำการในวันพระจิตต์ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กรณีฉุกเฉิน โปรดติดต่อ 02 287 9000

หมายเหตุเรื่องวีซ่า:

ข้อจำกัดในการเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศเยอรมนีทั้งหมดได้ถูกยกเลิก ผู้ที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศเยอรมนีได้อีกครั้งตามเงื่อนไขกฎหมายการพำนัก (วีซ่า)

การยื่นคำร้องและการอนุมัติวีซ่าทุกประเภท (C และ D-Visa) สามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดยไม่มีการจำกัดเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องโคโรนาไวรัส

หมายเหตุสำคัญในการเดินทางกลับประเทศไทย

ในการเดินทางมายังประเทศไทยท่านสามารถเดินทางกลับ ได้ เป็นปกติ 
ในการเดินทางเข้านั้นท่านต้องมีเอกสารการอนุญาตเป็นพิเศษ อย่างเช่น หนังสือรับรองว่าให้เดินทางเข้าได้ (COE) โดยสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทางออนไลน์จากเว็บไซต์ของหน่วยงานไทยที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ                                                                                                                                                                        

ผู้ที่เดินทางเข้ามาทุกท่านหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว จำเป็นต้องทำการกักกันเฝ้าระวังโรคอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐกำหนดให้ (โดยส่วนมากจะเป็นโรงแรม) และต้องทำการทดสอบตรวจหาโควิดหลายครั้ง รายชื่อโรงแรมที่เป็นสถานที่ที่รัฐกำหนดให้นั้นปรากฏอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของสถานทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน โดยต้องแสดงหลักฐานการจองโรงแรมที่รัฐกำหนดให้ก่อนเดินทางเข้าประเทศ

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคำแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทยนั้นท่านสามารถหาข้อมูลได้ที่ คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง และความปลอดภัยของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับประเทศประเทศไทย

ข้อพึงระวัง ท่านต้องเดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเกนก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
หลังจากที่ท่านเดินทางถึงประเทศเยอรมนีแล้ว ท่านต้องทำการติดต่อกับสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยโดยด่วน

  • การจองนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับการพำนักระยะยาว national visa (ทุกวัตถุประสงค์) ให้ดำเนินการผ่านระบบการนัดหมาย
  • การจองนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกน (ทุกวัตถุประสงค์) ให้จองกับศูนย์รับคำร้อง VFS
  • สมาชิกในครอบครัวของชาวเยอรมัน (คู่สมรส บิดาหรือมารดาของบุตรชาวเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) และสมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติของประเทศในสังกัดสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป สามารถทำการนัดหมายเพื่อมายื่นคำร้องขอวีซ่าโดยตรงที่สถานทูตได้ในระบบนัดหมาย

การทำหนังสือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ (Verpflichtungserklärung) ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าทางอีเมล: visa@bangk.diplo.de

เนื่องจากสถานทูตได้รับการสอบถามเข้ามาจำนวนมากและอาจทำให้ต้องรอนาน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ:
ปัจจุบันยังไม่มีสายการบินพาณิชย์ทำการบินจากประเทศเยอรมนีมายังประเทศไทย ผู้เดินทางควรทราบว่าการเดินทางกลับประเทศไทยในขณะนี้ยังไม่อาจรับประกันได้

ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า หากสถานการณ์โควิดกลับเลวร้ายลงอีก ประเทศเยอรมนี และ/หรือประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะดำเนินมาตรการจำกัดการเดินทางอีกหรือไม่ ดังนั้นผู้เดินทางควรรับทราบเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
การได้รับวีซ่าไม่สามารถรับประกันการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี (Bundespolizei) ที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะสามารถเดินทางเข้าได้หรือไม่
หลักการทั่วไปแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนีจะตัดสินเรื่องการอนุญาตให้เดินทางเข้าก็ต่อเมื่อมีการเดินทางถึงสนามบินหรือพรมแดนประเทศเยอรมนีแล้วเท่านั้น
สถานทูตและสถานกงสุลเยอรมนีจะไม่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวนี้
ก่อนการเดินทาง สถานทูตขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อมูลที่เว็บไซด์ของตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี (“Corona Virus FAQ”) หรือโทรศัพท์สอบถามไปที่สายด่วนตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี (Bundespolizei) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ปัจจุบัน ว่าท่านจะสามารถเดินทางเข้าได้หรือไม่:เว็บไซด์ตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี www.bundespolizei.de
สายด่วนตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี: +49 (0) 331 97997 0

ตามหลักการทั่วไป ผู้ที่เคยอาศัยอยู่ใน “พื้นที่เสี่ยง” ในช่วงระยะเวลา 14 วันก่อนการเดินทางเข้าสหพันธรัฐเยอรมนี ต้องมีการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อภูมิภาคหรือประเทศที่จัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ที่เว็บไซด์ของสถาบัน Robert-Koch-Institut (ฉบับภาษาอังกฤษ): Information on the designation of international risk areas

 

เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูต

Botschafterkonferenz

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในช่วงเวลาอันวิกฤติ เราทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่ากันทั้งสิ้น  

ในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ สถานทูตทำงานอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนชาวไทยของเรา

เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูต

ลิงก์ที่น่าสนใจ   

สื่อสังคม

ไปด้านบน