Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

ที่อยู่และเวลาเปิดทำการ

Bezeichnung

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำพัทยา

Leiterin / Leiter

นายรูดอล์ฟ โฮเฟอร์, กงสุลกิตติมศักดิ์

Ort

พัทยา

Telefon

+66 (0) 38-422634

Mehr dazu in unseren Datenschutzerklärungen

Postadresse

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำพัทยา, 179/168 หมู่ 5 ซอย 17ถนนพัทยาเหนือ, นาเกลือ/บางละมุง, เมืองพัทยา 20150

Straßenanschrift

179/168 หมู่ 5 ซอย 17 ถนนพัทยาเหนือ, นาเกลือ/บางละมุง, เมืองพัทยา 20150


เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 10.00 - 16.00 น.

Amtsbezirk / Konsularbezirk

จังหวัดชลบุรี, ระยอง, จันทบุรีและตราด

E-Mail

pattaya@hk-diplo.de

Bezeichnung

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำภูเก็ต

Leiterin / Leiter

กงสุลกิติมศักดิ์ อาเน็ทเทอ ฆีเมเนซ เฮิชชเต็ทเทอร์

Ort

ภูเก็ต

Telefon

+66 76 61 04 07

Fax

+66 76 61 04 08

Mehr dazu in unseren Datenschutzerklärungen

Postadresse

100/425 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ตำบลรัษฎา,อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000, ประเทศ ไทย

Öffnungszeiten

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์, เวลาทำการ 9.00 – 13.00 น.

Amtsbezirk / Konsularbezirk

จังหวัดภูเก็ตภาคใต้ กระบี่ ตรังนครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานีพังงา พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี

Website

http://deutscherkonsulphuket.blogspot.com/

E-Mail

phuket@hk-diplo.de

nach oben