ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ 

ประตูบรันเดนบูร์ก ในเบอร์ลิน ประเทศเบอร์ลิน

6 องศาเซลเซียส

Berlin

© dwd.de

เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูต นายเกออร์ค ชมิดท์

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่สำคัญ ความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และด้านการปกป้องสภาพภูมิอากาศ จะสามารถเพิ่มขึ้นได้ หลังจากที่ประเทศไทยกลับคืนสู่ประชาธิปไตยแล้ว

เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูต

ลิงก์ที่น่าสนใจ   

สื่อสังคม

ไปด้านบน