ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

งานแสดงนิทรรศการ “BEYOND THE BERLIN WALL“

งานแสดงนิทรรศการ Beyond the Berlin Wall

งานแสดงนิทรรศการ "Beyond the Berlin Wall", © สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ

15.10.2019 - บทความ

ปี 2562 เป็นปีที่ประเทศเยอรมนีฉลองครบรอบ 30 ปี แห่งการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินซึ่งนำไปสู่การรวมประเทศในปี 2533

กำแพงเบอร์ลินเป็นปราการด่านสุดท้ายที่มีไว้เพื่อขัดขวางไม่ให้ชาวเยอรมันตะวันออกหลบหนีออกจากประเทศได้  มีผู้คนจำนวนมากที่ต้องการที่จะหนีเพราะประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี (เยอรมนีตะวันออก) ซึ่งในปัจจุบันคือพื้นที่ในฝั่งตะวันออกของประเทศเยอรมนี ปกครองประชาชนของตนด้วยระบบสังคมนิยมที่กดขี่และจำกัดเสรีภาพ แต่แล้วในปี 2532 ระบบสังคมนิยมก็ได้ล่มสลายลงเมื่อผู้คนสามารถเอาชนะความกลัวต่อการกดขี่ของรัฐ พวกเขาลุกขึ้นมาเรียกร้องเสรีภาพอย่างสันติในการประท้วงครั้งใหญ่ ราวกับปาฏิหาริย์ที่การปฏิวัติเปลี่ยนระบอบเผด็จการไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในครั้งนั้น เกิดขึ้นอย่างสันติโดยไม่เสียเลือดแม้แต่หยดเดียว

เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ดังกล่าว รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของประเทศเยอรมนีในรูปแบบที่สร้างสรรค์และมีส่วนร่วม สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ ร่วมกับกลุ่มวิจัยเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เชิญศิลปินรุ่นใหม่ 20 ท่านจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมในโครงการ “Beyond the Berlin Wall”

ด้วยแรงบันดาลใจที่ได้จากชิ้นส่วนกำแพงเบอร์ลินจริงที่ตั้งอยู่ในสถานทูต ศิลปินทั้ง 20 ท่านได้รังสรรค์ผลงานศิลปะบนผ้าใบและโมเดลจำลองกำแพงเบอร์ลิน เพื่อสะท้อนถึงความคิดและความรู้สึกที่พวกเขามีต่อกำแพงเบอร์ลิน และการได้มาซึ่งอิสรภาพด้วยการเอาชนะความกลัว

โดยผลงานศิลปะทั้งสองแบบนี้จะถูกจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ (BACC) ระหว่างวันที่ 22 ถึง 27 ตุลาคม 2562

ไปด้านบน