ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

Logo: Celebrate 70 & 30 Germany
Grundgesetz
กฎหมายพื้นฐานของประเทศเยอรมนี© dpa-Zentralbild

ปี 2019 นี้ ประเทศเยอรมนีจะมีการเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความรำลึกถึงสองเหตุการณ์ที่มีความสำคัญต่อหน้าประวัติศาสตร์และการเมืองเยอรมนี

ซึ่งนั่นก็คือ ปีที่ 70 ของการประกาศใช้กฎหมายพื้นฐานของประเทศเยอรมนี (Germany's Basic Law หรือconstitution)  ที่นำไปสู่การจัดตั้งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการ และยังเป็นปีที่ 30 แห่งการครบรอบการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินที่นำไปสู่การรวมประเทศเยอรมนีอีกด้วย

Menschenmenge vor und auf der Berliner Mauer
ฝูงชนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 1989 ข้างหน้าและด้านบนกำแพงเบอร์ลินหน้าประตูบรันเดินบวร์ค 30 ปีหลังการสร้างกำแพงเบอร์ลิน ในคืนวันที่ 9 เข้าสู่เช้าวันที่ 10 พฤศจิกายน 1989  หลังการเปิดพรมแดนระหว่างเยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออก ชาวเยอรมันตะวันออกนับพันคนได้เดินทางหลั่งไหลเข้าสู่เบอร์ลินตะวันตกและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี © dpa

กฎหมายพื้นฐาน หรือรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนีฉบับนี้ ทำให้ในปี ค.ศ. 1949 ประเทศเยอรมนีสามารถพัฒนาตนเป็นประเทศนิติรัฐที่เสรี เป็นประชาธิปไตย และมั่งคั่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

การล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินในปี 1989  มิเพียงแค่ทำให้ชาวเยอรมันจากประเทศเยอรมนีทั้งสองสามารถร่วมประสานกันได้อีกครั้ง หากแต่ยังนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์ของผู้คนทั้งยุโรป และประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาก่อนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์อันสำคัญดังกล่าวนี้ จะมีการจัดงานประชุม สัมมนา คอนเสิร์ต และอีกมากมายในประเทศไทย โดยองค์กรเยอรมัน และองค์กรไทย-เยอรมัน ซึ่งท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายการการจัดงานด้านล่างนี้

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมและย้อนเวลาไปกับเรา เพื่อพบกับประวัติศาสตร์ความสำเร็จของประเทศเยอรมนี2019
23.07.

“Fall of the Berlin Wall – Dream of Freedom” 

17:00 - 21:00 Hrs at Siam Society Asoke

Friedrich Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) Homepage

02.08.

German Alumni Seminar "Experiencing Germany: Culture, Law and Politics, from Thai-German Perspectives"

at Faculty of Law, Thammasat University

CPG Homepage

26.08.

Seminar: Cold War Dynamics in Historical and Contemporary Perspectives on the occasion of 30 Years of German Reunification and 70 Years of NATO

German Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG), Hanns Seidel Foundation 

at Faculty of Law, Thammasat University

CPG Homepage

28.08.

Movie workshop on the Fall of the Berlin Wall I: The Lifes of Others

Faculty of Law, Thammasat University

CPG Homepage

08.09.

Falling Walls Lab Thailand

German Academic Exchange Service (DAAD Thailand), National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

at Compass Sky View Hotel, Sukhumvit

DAAD Homepage

15.-18.10.

CPG Academy “German Law and the Political System of Germany”

German Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG)

at Faculty of Law, Thammasat University

CPG Homepage

22.10.-03.11.

Exhibition "Beyond the Berlin Wall"

German Embassy Bangkok, Creative Cultural City (CCC) and Silpakorn University

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

25.10.

Seminar "1989/2019: From the Fall of the Berlin Wall to the Verge of a New Cold War"

at Faculty of Law, Thammasat University

CPG Homepage

07.11. 

Seminar “1919: A year of Constitutions”

German Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG)

at Faculty of Law, Thammasat University

CPG Homepage

09.11.

Symposium: 30th Anniversary of the Fall of the Berlin Wall

The Goethe-Institut together with Alliance Francaise, the Embassy of the Czech Republic, the Delegation of the European Union, the Embassy of France, the Embassy of Germany, and the Embassy of Poland host a symposium to share personal recollections of the 9th November 1989.

at Goethe-Institut Thailand, Goethe-Saal, at 18.00 hrs

12.11.

Public lecture "70 Years of Federal Republic of Germany and 30 Years of the Fall of Berlin Wall" by H.E. Mr Georg Schmidt, Ambassador of Federal Republic of Germany to Thailand

at Room 105 Maha Chulalongkorn Building, Chulalongkorn University, 09.30 – 12.00 hours

Chulalongkorn University Homepage

18.11.

Special Lecture: "70 Years German Basic Law"

at Room Jitti Tingsabadh, Falculty of Law, Thammasat University, 14.00 - 16.00 hrs

CPG Homepage

03.12.

Movie workshop on the Fall of the Berlin Wall II: Bridge of Spies

Faculty of Law, Thammasat University

CPG Homepage

ไปด้านบน