ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมัน

News from the German Foreign Minister

ไฮโค มาส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ไฮโค มาส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี© Thomas Koehler/photothek.net

ประวัติ

ไฮโค มาส ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

 • เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2509 ที่ซาร์ลูอิส
 • 2530
  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • 2531
 • พนักงานโรงงานรถยนต์ฟอร์ด ซาร์ลูอิส
 • 2532-2536
  ศึกษากฎหมายที่มหาวิทยาลัยซาร์ลันท์ สอบผ่านวิชากฎหมายของรัฐขั้นแรก
 • 2537-2539 และ 2542-2556
  สมาชิกสภานิติบัญญัติรัฐซาร์ลันท์ (MdL)
 • 2539
  สอบผ่านวิชากฎหมายของรัฐขั้นที่สอง
 • 2539-2541
  ปลัดกระทรวงสิ่งแวดล้อม พลังงานและคมนาคม รัฐซาร์ลันท์
 • 2541-2542
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม พลังงานและคมนาคม รัฐซาร์ลันท์
 • 2542-2555
  ประธานกลุ่มพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย (SPD) ในสภานิติบัญญัติรัฐซาร์ลันท์
 • 2543-2561
  ประธานพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย (SPD) รัฐซาลันท์
 • 2555-2556
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ งาน พลังงานและคมนาคมและรองประธานาธิบดีแห่งรัฐซาร์ลันท์
 • 2556-2561
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
 • ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ไปด้านบน