ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

เเนวทางปฎิบัติของสหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน

บทความ

สิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปเเละประเทศสมาชิก ในกรอบของนโยบายต่างประเทศ เเละนโยบายด้านความมั่นคงนั้น สหภาพยุโรปได้สร้างเครื่องมือบางอย่างเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเเละการปกครองเเบบประชาธิปไตย เครื่องมืออย่างหนึ่ง คือ เเนวทางปฎิบัติของสหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในปีค.ศ. 2004 เเนวทางนี้ประกอบด้วย ข้อเสนอเเนะสำหรับสถานทูตเเละสถานกงสุลต่างๆในการปฎิบัติต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ องค์กร ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมเเละปกป้องสิทธิมนุษยชนต่างๆที่ทั่วโลกยอมรับ ซึ่งพวกเขาเหล่านี้คือ นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน

เนื่องจากการทำงานของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ต้องเสี่ยงอันตรายอยู่บ่อยครั้ง สหภาพยุโรปจึงตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองบุคคลเหล่านี้ทั้งในด้านสิทธิเสรีภาพ เเละความปลอดภัย ดังนั้นเเนวทางปฎิบัติของสหภาพยุโรปนี้จึงให้คำเเนะนำวิธีการคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างไร โดยเฉพาะในประเทศที่สาม ตัวอย่างเช่นการเตรียมการในกรณีที่สหภาพยุโรปอาจต้องเข้าเทรกเเซงเมื่อนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนตกอยู่ในอันตราย นอกจากนี้ยังมีคำเเนะนำในการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนงานของบุคคลเหล่านี้ โดยทั่วไปเเล้วคำเเนะนำนี้จะเสนอให้มีการเเลกเปลี่ยนข้อมูล มีการติดต่อประสานงานกับนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นประจำ รวมทั้งติดตามการฟ้องร้องดำเนินคดีที่มีนักต่อสู้เหล่านี้เป็นจำเลย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไปด้านบน