ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

การอนุรักษ์มรดกวรรณกรรมล้านนาเป็นระบบดิจิทัลเสร็จสิ้นแล้ว

22.03.2018 - บทความ

การเข้าถึงงานประวัติศาสตร์ที่จารึกด้วยลายมือของทางภาคเหนือที่มีอายุมากกว่า 500 ปี โดยง่ายด้วยระบบออนไลน์ นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับการเก็บรักษามรดกวรรณกรรมล้านนาที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

การอนุรักษ์มรดกวรรณกรรมล้านนาเป็นระบบดิจิทัลเสร็จสิ้นแล้ว
การอนุรักษ์มรดกวรรณกรรมล้านนาเป็นระบบดิจิทัลเสร็จสิ้นแล้ว© สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ

การเข้าถึงงานประวัติศาสตร์ที่จารึกด้วยลายมือของทางภาคเหนือที่มีอายุมากกว่า 500 ปี โดยง่ายด้วยระบบออนไลน์ นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับการเก็บรักษามรดกวรรณกรรมล้านนาที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศเยอรมันรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 ยูโร การสำรวจคัมภีร์ล้านนาอย่างครอบคลุมครั้งแรกมีขึ้นในปี พ.ศ. 2514 ถึง 2517 โดยศาสตราจารย์ ฮาราล์ด ฮุนดิอุส ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันและท่านยังร่วมกับทีมงานจัดทำเว็บไซต์  www.laomanuscripts.net ขึ้น

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 เอกอัครราชทูตเยอรมัน นายเพเทอร์ พรือเกล ได้ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จของโครงการนี้ที่เชียงใหม่ โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ดร. โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในงานไปด้านบน