ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

รับสมัครคนสวนประจำสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

11.05.2023 - Stellenanzeige

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างท้องถิ่นตำแหน่งคนสวน โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของงาน:

  • ดูแลและออกแบบสวน
  • ช่วยจัดเตรียมสถานที่เวลาสถานทูตฯ จัดงาน
  • ช่วยฝ่ายอาคารปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานที่ภายในสถานทูตฯ

คุณสมบัติ:

  • สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้คล่อง และมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
  • มีความน่าไว้วางใจ รอบคอบ ขยันขันแข็ง และสุภาพ
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีประสบการณ์ในการทำสวนหลายปี
  • มีความรู้ในด้านงานช่างพื้นฐาน

ผู้สมัครที่ไม่มีสัญชาติไทยจะต้องมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องในประเทศไทย ณ เวลาที่จ้างงาน
ทางสถานทูตฯ ยินดีต้อนรับผู้สมัครทุกเพศ
ผู้สมัครต้องเต็มใจที่จะเข้ารับการตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพ
อัตราค่าจ้างเป็นไปตามสัญญาจ้างของสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ

กรุณาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานอื่นดังต่อไปนี้ (จดหมายแนะนำตัวพร้อมคำอธิบายว่าทำไมถึงอยากทำงานนี้, ประวัติการทำงานในรูปแบบตาราง, วุฒิการศึกษา, หลักฐานการฝึกอาชีพ, จดหมายรับรองและหนังสือรับรองการทำงาน) ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์มาที่:
vw-s1@bangk.diplo.de


สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เรียน คุณปิยนุช (Piyanut)
ฝ่ายธุรการ
9 ถ.สาทรใต้
กรุงเทพมหานคร 10120

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงานในครั้งนี้ กรุณาส่งมาที่ vw-s1@bangk.diplo.de

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ให้ใช้ไฟล์ PDF สำหรับเอกสารแนบอีเมลสมัครงาน โดยขนาดอีเมลต้องไม่เกิน 8 MB มิฉะนั้นอีเมลจะถูกตีกลับโดยอัตโนมัติ หากไฟล์มีขนาดเกิน ให้ส่งอีเมลสองฉบับติดต่อกัน โดยระบุหัวเรื่องอีเมล (Subject) ตามตัวอย่างนี้ (สมัครงานคนสวน 1/2 และสมัครงานคนสวน 2/2 ตามลำดับ)
ทางสถานทูตฯ ไม่สามารถส่งอีเมลยืนยันการได้รับใบสมัครของท่านได้ และไม่มีการส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดของท่านคืนด้วย
ผู้สมัครที่ได้รับเชิญให้เข้ามาสัมภาษณ์ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อกลับ
ค่าเดินทางในการมาสัมภาษณ์งานในครั้งนี้ไม่สามารถเบิกได้

ไปด้านบน