Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

แถลงการณ์เรื่อง การดำเนินการประหารชีวิตนักโทษในประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

19.06.2018 - บทความ

ดร. แบร์เบิล คอฟเลอร์ ผู้แทนด้านสิทธิมนุษยชนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสมาชิสภาผู้แทนราษฎร ได้แถลงการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการประหารชีวิตนักโทษในประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ดังต่อไปนี้

ดิฉันรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้รับทราบข่าวการประหารชีวิต นายธีรศักดิ์ หลงจิ อายุ 26 ปี ในประเทศไทย ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่นาน รัฐบาลไทยได้ให้คำมั่นว่าจะคงไว้ซึ่งสถานภาพการยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติซึ่งดำเนินมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 การตัดสินใจของรัฐบาลไทยให้มีการประหารชีวิตหลังจากที่ไม่ได้ดำเนินการมาเป็นเวลาเกือบเก้าปีนั้น ถือเป็นการถดถอยอย่างน่าเสียดายและการส่งสัญญาณที่น่ากลัว

ปัจจุบันประเทศไทยยังมีนักโทษที่ถูกคำพิพากษาประหารชีวิตอยู่อีกเป็นจำนวนทั้งสิ้น 516 คน ดิฉันขอเรียกร้องไปยังผู้รับผิดชอบให้งดเว้นการประหารชีวิตที่อาจมีขึ้นในอนาคต  การประหารชีวิตเป็นการลงโทษที่ไร้มนุษยธรรมและลดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จากงานวิจัยต่างๆได้แสดงให้เห็นว่าการประหารชีวิตไม่มีผลให้เกิดความหวาดกลัวต่อการก่ออาชญากรรมแต่อย่างใด  ทั้งนี้ ความผิดพลาดในการพิพากษาย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้กลับคืนสู่สถานะเดิมไม่ได้แล้วเมื่อได้มีการดำเนินการประหารชีวิต

การประหารชีวิตจึงเป็นการลงโทษที่ละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

กรุงเบอร์ลิน วันที่ 19 มิถุนายน 2561

ไปด้านบน