ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

หมายเหตุเรื่องวีซ่า:

บทความ

หมายเหตุเรื่องวีซ่า:

ข้อจำกัดในการเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศเยอรมนีได้ถูกยกเลิกในวันที่ 2 กรกฎาคม ผู้ที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าเยอรมนีได้อีกครั้งทันทีตามเงื่อนไขกฎหมายการพำนัก (วีซ่า)
การยื่นคำร้องและการอนุมัติวีซ่าทุกประเภท (C และ D-Visa) สามารถดำเนินการได้ตามปกติ  โดยท่านต้องทำการนัดหมายก่อนล่วงหน้ากับสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง วีซ่าเชงเกนจะได้รับการอนุมัติ ในกรณีที่มีกำหนดระยะเวลาในการพำนักมากกว่า 6 สัปดาห์และคำร้องที่ยื่นตรงตามเงื่อนไขในการอนุมัติวีซ่า   

หมายเหตุสำคัญในการเดินทางกลับประเทศไทย

ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ไม่มีสายการบินพาณิชย์ทำการบินมายังประเทศไทย
สำนักงานการบินแห่งประเทศไทย (CAAT)  ได้ออกคำสั่งห้ามเที่ยวบินโดยสารพาณิชย์เดินทางมายังประเทศไทย
ตามข้อมูลที่สถานทูตได้รับ บัตรโดยสารที่ท่านได้ดำเนินการซื้อไว้แล้ว พบว่าถูกยกเลิกในระยะกระชั้นชิดก่อนการเดินทาง
การเดินทางจากประเทศเยอรมนีมายังประเทศไทยสามารถทำได้โดยผ่านเที่ยวบินที่ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย (Repatriation flight) ซึ่งเที่ยวบินนี้จะจัดขึ้นโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย นอกจากนี้หลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว จำเป็นต้องทำการกักกันเฝ้าระวังโรค 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐกำหนดให้

จากกรณีที่ผ่านมา การจัดการเที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยนี้ สามารถใช้เวลาดำเนินการหลายสัปดาห์
ข้อพึงระวัง ท่านต้องเดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเกนก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
หลังจากที่ท่านเดินทางถึงประเทศเยอรมนีแล้ว ท่านต้องทำการติดต่อกับสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยโดยด่วน

  • การจองนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับการพำนักระยะยาว national visa (ทุกวัตถุประสงค์) ให้ดำเนินการผ่านระบบการนัดหมาย
  • การจองนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกน (ทุกวัตถุประสงค์) ให้จองกับศูนย์รับคำร้อง VFS
  • สมาชิกในครอบครัวของชาวเยอรมัน (คู่สมรส บิดาหรือมารดาของบุตรชาวเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) และสมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติของประเทศในสังกัดสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป สามารถทำการนัดหมายเพื่อมายื่นคำร้องขอวีซ่าโดยตรงที่สถานทูตได้ในระบบนัดหมาย

การทำหนังสือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ (Verpflichtungserklärung) ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าทางอีเมล: visa@bangk.diplo.de

เนื่องจากสถานทูตได้รับการสอบถามเข้ามาจำนวนมากและอาจทำให้ต้องรอนาน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ:
ปัจจุบันยังไม่มีสายการบินพาณิชย์ทำการบินจากประเทศเยอรมนีมายังประเทศไทย ผู้เดินทางควรทราบว่าการเดินทางกลับประเทศไทยในขณะนี้ยังไม่อาจรับประกันได้

ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า หากสถานการณ์โควิดกลับเลวร้ายลงอีก ประเทศเยอรมนี และ/หรือประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะดำเนินมาตรการจำกัดการเดินทางอีกหรือไม่ ดังนั้นผู้เดินทางควรรับทราบเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
การได้รับวีซ่าไม่สามารถรับประกันการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี (Bundespolizei) ที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะสามารถเดินทางเข้าได้หรือไม่
หลักการทั่วไปแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนีจะตัดสินเรื่องการอนุญาตให้เดินทางเข้าก็ต่อเมื่อมีการเดินทางถึงสนามบินหรือพรมแดนประเทศเยอรมนีแล้วเท่านั้น
สถานทูตและสถานกงสุลเยอรมนีจะไม่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวนี้
ก่อนการเดินทาง สถานทูตขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อมูลที่เว็บไซด์ของตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี (“Corona Virus FAQ”) หรือโทรศัพท์สอบถามไปที่สายด่วนตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี (Bundespolizei) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ปัจจุบัน ว่าท่านจะสามารถเดินทางเข้าได้หรือไม่:เว็บไซด์ตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี www.bundespolizei.de
สายด่วนตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี: +49 (0) 331 97997 0

ตามหลักการทั่วไป ผู้ที่เคยอาศัยอยู่ใน “พื้นที่เสี่ยง” ในช่วงระยะเวลา 14 วันก่อนการเดินทางเข้าสหพันธรัฐเยอรมนี ต้องมีการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อภูมิภาคหรือประเทศที่จัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ที่เว็บไซด์ของสถาบัน Robert-Koch-Institut (ฉบับภาษาอังกฤษ): Information on the designation of international risk areas

 

ไปด้านบน