ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

หมายเหตุเรื่องวีซ่า:

บทความ

หมายเหตุเรื่องวีซ่า:

ข้อจำกัดในการเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศเยอรมนีได้ถูกยกเลิกในวันที่ 2 กรกฎาคม ผู้ที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าเยอรมนีได้อีกครั้งทันทีตามเงื่อนไขกฎหมายการพำนัก (วีซ่า) ดังนั้นท่านจึงสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ทุกประเภท (C และ D-visa) โดยต้องทำการนัดหมายก่อนล่วงหน้า ผู้ที่ได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในเยอรมนี (national visa) และรอผลการพิจารณา จะได้รับการติดต่อจากสถานทูตในไม่ช้า

หมายเหตุสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกนเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจ หรือเยี่ยมเยียน:
การออกวีซ่าเชงเกนนั้นขึ้นอยู่กับว่า ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องสามารถเดินทางกลับมายังประเทศภูมิลำเนาของตนได้
แม้ว่าบางสายการบินจะเสนอออกบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินจากเยอรมนีมายังประเทศไทยแล้วก็ตาม:
ในขณะนี้ยังไม่มีสายการบินพาณิชย์ทำการบินจากเยอรมนีมายังไทย และยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าเที่ยวบินที่ได้มีการจองไว้แล้วจะทำการบินได้ตามกำหนด การเดินทางกลับมาประเทศไทยในขณะนี้จึงยังไม่เป็นเรื่องที่รับประกันได้
โปรดรับทราบว่า คำร้องขอวีซ่าเชงเกนในขณะนี้จะยังไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวในช่วงเวลาที่มีการยื่นคำร้องขอวีซ่านั้น ยังไม่ปรากฎว่าการเดินทางกลับจะเป็นไปได้
ดังนั้นสถานทูตจึงขอแนะนำให้ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกน ต่อเมื่อมีการเปิดทำการบินมายังประเทศไทยตามปกติแล้ว 
สถานทูตได้ติดตามข่าวสารจากทางรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิด ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น สถานทูตจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ Facebook และ Twitter
สถานทูตตระหนักถึงความยุ่งยากของผู้ที่ประสงค์จะเดินทางและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเข้าใจสถานการณ์ในขณะนี้

  • การจองนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับการพำนักระยะยาว national visa (ทุกวัตถุประสงค์) ให้ดำเนินการผ่านระบบการนัดหมาย
  • การจองนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกน (ทุกวัตถุประสงค์) ให้จองกับศูนย์รับคำร้อง VFS
  • สมาชิกในครอบครัวของชาวเยอรมัน (คู่สมรส บิดาหรือมารดาของบุตรชาวเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) และสมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติของประเทศในสังกัดสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป สามารถทำการนัดหมายเพื่อมายื่นคำร้องขอวีซ่าโดยตรงที่สถานทูตได้ในระบบนัดหมาย

การทำหนังสือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ (Verpflichtungserklärung) ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าทางอีเมล: visa@bangk.diplo.de

เนื่องจากสถานทูตได้รับการสอบถามเข้ามาจำนวนมากและอาจทำให้ต้องรอนาน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ:
ปัจจุบันยังไม่มีสายการบินพาณิชย์ทำการบินจากประเทศเยอรมนีมายังประเทศไทย ผู้เดินทางควรทราบว่าการเดินทางกลับประเทศไทยในขณะนี้ยังไม่อาจรับประกันได้

ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า หากสถานการณ์โควิดกลับเลวร้ายลงอีก ประเทศเยอรมนี และ/หรือประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะดำเนินมาตรการจำกัดการเดินทางอีกหรือไม่ ดังนั้นผู้เดินทางควรรับทราบเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
การได้รับวีซ่าไม่สามารถรับประกันการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี (Bundespolizei) ที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะสามารถเดินทางเข้าได้หรือไม่
หลักการทั่วไปแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนีจะตัดสินเรื่องการอนุญาตให้เดินทางเข้าก็ต่อเมื่อมีการเดินทางถึงสนามบินหรือพรมแดนประเทศเยอรมนีแล้วเท่านั้น
สถานทูตและสถานกงสุลเยอรมนีจะไม่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวนี้
ก่อนการเดินทาง สถานทูตขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อมูลที่เว็บไซด์ของตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี (“Corona Virus FAQ”) หรือโทรศัพท์สอบถามไปที่สายด่วนตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี (Bundespolizei) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ปัจจุบัน ว่าท่านจะสามารถเดินทางเข้าได้หรือไม่:เว็บไซด์ตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี www.bundespolizei.de
สายด่วนตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี: +49 (0) 331 97997 0

ตามหลักการทั่วไป ผู้ที่เคยอาศัยอยู่ใน “พื้นที่เสี่ยง” ในช่วงระยะเวลา 14 วันก่อนการเดินทางเข้าสหพันธรัฐเยอรมนี ต้องมีการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อภูมิภาคหรือประเทศที่จัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ที่เว็บไซด์ของสถาบัน Robert-Koch-Institut (ฉบับภาษาอังกฤษ): Information on the designation of international risk areas

 

ไปด้านบน