ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

งานเลี้ยงความร่วมมือในการทบทวนมาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทน

29.01.2018 - บทความ

กองทุน

EUEI PDF
EUEI PDF© Deutsche Botschaft Bangkok

EU Energy Initiative Partnership Dialogue Facility (EUEI PDF) เเละกรมพัฒนาพลังงานทดแทนได้ร่วมกันจัดทำรายงานการพิจารณาทบทวนมาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย เมือวานนี้ ที่ทำเนียบท่านทูตพวกเราผู้เชี่ยวชาญ นักธุรกิจด้านพลังงาน เเละเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพลังงานได้ใช้โอกาสนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนหารือกันเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนรายงานฉบับนี้

ไปด้านบน